Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Danh riêng của Đức Chúa Trời được viết bằng các ký tự Hê-bơ-rơ xuất hiện rất nhiều lần trong những bản chép tay Kinh Thánh thời ban đầu

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Danh Đức Chúa Trời

Danh Đức Chúa Trời

Hàng triệu người gọi Đức Chúa Trời bằng những tước hiệu tôn kính như Chúa, Thượng Đế, Thánh Allah, hoặc đơn giản là Trời. Nhưng Đức Chúa Trời có danh riêng. Bạn có nên dùng danh ấy không?

Danh Đức Chúa Trời là gì?

ĐIỀU MỘT SỐ NGƯỜI NÓI:

 

Nhiều người theo Ki-tô giáo tin rằng danh Đức Chúa Trời là Giê-su. Số khác nghĩ vì chỉ có một Đức Chúa Trời Toàn Năng nên không cần thiết phải dùng danh riêng của ngài. Cũng có người cho rằng dùng danh riêng của Đức Chúa Trời là điều bất kính.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

 

Danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng không phải là Giê-su, vì Chúa Giê-su không phải là Đức Chúa Trời Toàn Năng. Thật thế, Chúa Giê-su dạy các môn đồ cầu nguyện với Đức Chúa Trời như sau: “Lạy Cha, xin cho danh Cha được nên thánh” (Lu-ca 11:2). Chính Chúa Giê-su cũng cầu nguyện rằng: “Cha ơi, xin làm vinh hiển danh Cha”.Giăng 12:28.

Trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời tuyên bố: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta; ta không trao vinh quang ta cho ai khác” (Ê-sai 42:8). Trong tiếng Hê-bơ-rơ (Do Thái cổ), danh Đức Chúa Trời được viết bằng bốn phụ âm, tương ứng với YHWH trong chữ La-tinh. Danh này xuất hiện khoảng 7.000 lần trong phần Kinh Thánh tiếng Hê-bơ-rơ. * Vì thế, danh này xuất hiện nhiều hơn bất cứ tước hiệu nào khác, chẳng hạn như “Đức Chúa Trời”, “Đấng Toàn Năng” hoặc “Chúa”, và nhiều hơn bất cứ tên nào khác, chẳng hạn như Áp-ra-ham, Môi-se hoặc Đa-vít.

Không nơi nào trong Kinh Thánh cho thấy Đức Giê-hô-va ngăn cấm dùng danh ngài một cách tôn kính. Thay vì thế, Kinh Thánh ghi lại rằng những người thờ phượng Đức Chúa Trời không ngần ngại dùng danh ngài. Ngoài ra, tên mà họ đặt cho con cũng gắn liền với danh ngài. Chẳng hạn, Ê-li-gia nghĩa là “Đức Chúa Trời của tôi là Đức Giê-hô-va”, và Xa-cha-ri nghĩa là “Đức Giê-hô-va nhớ lại”. Những người thờ phượng Đức Chúa Trời cũng không do dự khi dùng danh ngài trong cuộc nói chuyện thường ngày.—Ru-tơ 2:4.

Đức Chúa Trời muốn chúng ta dùng danh ngài. Chúng ta được khuyến khích “hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va, kêu cầu danh ngài” (Thi thiên 105:1). Đức Chúa Trời nhớ đến những ai “ngẫm nghĩ về danh ngài”.—Ma-la-chi 3:16.

“Nguyện mọi người biết rằng chỉ mình ngài, danh là Giê-hô-va, là Đấng Tối Cao trên khắp trái đất”.—Thi thiên 83:18.

 Danh Đức Chúa Trời có nghĩa gì?

Một số học giả tin rằng danh Giê-hô-va trong tiếng Hê-bơ-rơ có nghĩa là “Đấng làm cho trở thành”. Điều này cho thấy Đức Chúa Trời có thể trở thành bất cứ vai trò nào hoặc khiến các tạo vật trở thành bất cứ điều gì cần thiết để hoàn thành ý định của ngài. Chỉ Đấng Tạo Hóa đầy quyền năng mới có thể hành động phù hợp với danh như thế.

ĐIỀU ĐÓ CÓ NGHĨA GÌ VỚI BẠN?

 

Biết về danh Đức Chúa Trời có thể thay đổi cách suy nghĩ của bạn về ngài. Bạn sẽ thấy dễ đến gần ngài hơn. Suy cho cùng, làm sao bạn có thể đến gần một người mà mình không biết tên? Việc Đức Chúa Trời tiết lộ danh riêng với bạn cho thấy ngài muốn bạn đến gần ngài.—Gia-cơ 4:8.

Bạn có thể tin chắc rằng Đức Giê-hô-va luôn hành động phù hợp với danh ngài, tức là ngài sẽ luôn thực hiện lời hứa. Vì thế, Kinh Thánh nói: “Những ai biết danh ngài sẽ tin cậy nơi ngài” (Thi thiên 9:10). Bạn sẽ vun đắp lòng tin cậy đó khi học biết rằng danh của Đức Giê-hô-va gắn liền với các đức tính của ngài như yêu thương thành tín, thương xót, trắc ẩn và công bằng (Xuất Ai Cập 34:5-7). Thật ấm lòng khi biết Đức Giê-hô-va sẽ luôn giữ lời hứa, đồng thời không bao giờ hành động ngược lại với các đức tính của ngài!

Rõ ràng, biết đến danh của Đức Chúa Trời Toàn Năng là một đặc ân. Sự hiểu biết này có thể dẫn đến ân phước cho bạn ngay bây giờ và trong tương lai. Đức Chúa Trời hứa: “Người biết danh ta nên ta sẽ che chở”.—Thi thiên 91:14.

“Ai kêu cầu danh Đức Giê-hô-va thì sẽ được cứu”.—Giô-ên 2:32.

Danh Đức Chúa Trời trong nhiều ngôn ngữ

^ đ. 9 Nhiều bản dịch Kinh Thánh đã loại bỏ danh Đức Chúa Trời và thay thế bằng tước hiệu “CHÚA” hoặc “ĐỨC CHÚA” viết hoa. Còn những bản dịch khác thì chỉ để danh ngài trong một số câu hoặc chú thích. Nhưng trong Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới, danh Đức Chúa Trời xuất hiện rất nhiều lần.