Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

Tại sao cần phải chuẩn bị ứng phó với thảm họa?

Kinh Thánh nói: “Người khôn khéo thấy nguy hiểm và ẩn mình, người thiếu kinh nghiệm cứ tiến đến và lãnh vạ”.—Châm ngôn 27:12.

Tạp chí này cho chúng ta biết cần phải làm gì trước, trong và sau khi thảm họa xảy ra.