Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

Ngày nay, nhiều người bận rộn đến nỗi các mối quan hệ đôi khi trở nên căng thẳng và gia đình bị ảnh hưởng.

Làm sao chúng ta có thể dùng thời gian một cách thăng bằng?

Một người khôn ngoan từng viết: “Thà một nắm tay đầy sự nghỉ ngơi còn hơn hai nắm tay đầy việc khó nhọc và đuổi theo luồng gió”.—Truyền đạo 4:6.

Số Tỉnh Thức! này đưa ra những bí quyết để dùng thời gian một cách khôn ngoan, trong đó có việc đặt thứ tự ưu tiên.