Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Phần giới thiệu

Phần giới thiệu

TÌM ĐÂU SỰ HƯỚNG DẪN ĐỂ CÓ ĐỜI SỐNG HẠNH PHÚC?

Kinh Thánh nói: “Hạnh phúc cho ai trọn vẹn trong đường lối mình”.​—Thi thiên 119:1.

Bảy bài trong tạp chí này đưa ra các nguyên tắc đáng tin cậy, hữu ích và góp phần đem lại hạnh phúc sâu xa.