Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

BẠN NGHĨ SAO?

Sự xuất hiện của bốn kỵ sĩ của ngày tận thế là một trong những cảnh nổi tiếng nhất sách Khải huyền. Một số người sợ hãi lời tiên tri ấy, số khác thì thích thú. Nhưng hãy chú ý điều Kinh Thánh nói:

“Hạnh phúc cho người đọc lớn tiếng cùng những ai nghe lời tiên tri này”.Khải huyền 1:3.

Số Tháp Canh này giải thích tại sao sự xuất hiện của bốn kỵ sĩ là tin mừng cho chúng ta.