Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Thế giới sẽ thật sự có công lý không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói:

“Tôi biết Chúa sẽ mang công lý đến cho kẻ nghèo, Ngài sẽ bênh vực kẻ khốn khó” (Thi-thiên 140:12, Bản Phổ thông). Nước Đức Chúa Trời sẽ thật sự mang đến công lý cho thế giới.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Đức Chúa Trời thấy sự bất công đang xảy ra trên thế giới, và ngài sẽ dẹp bỏ mọi điều ấy.—Truyền-đạo 5:8.

  • Công lý của Đức Chúa Trời sẽ mang lại sự bình an và yên ổn khắp đất.—Ê-sai 32:16-18.

Đức Chúa Trời có thiên vị nhóm người này hơn nhóm người khác không?

Một số người tin Đức Chúa Trời ban phước cho nhóm người này và rủa sả nhóm người khác. Những người khác thì tin rằng Đức Chúa Trời đối xử bình đẳng với các dân. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói:

“Đức Chúa Trời không hề thiên vị, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận” (Công vụ 10:34, 35). Đức Chúa Trời xem mọi dân đều như nhau.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Kinh Thánh có “tin mừng... cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân tộc”.—Khải huyền 14:6.