THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 2 năm 2019

Số này có các bài học cho ngày 8 tháng 4-ngày 5 tháng 5 năm 2019

Hãy giữ lòng trọn thành!

Lòng trọn thành là gì và làm thế nào để giữ lòng trọn thành?

Tìm kiếm sự khiêm hòa để làm hài lòng Đức Giê-hô-va

Môi-se và Chúa Giê-su nêu gương trong việc thể hiện tính khiêm hòa như thế nào? Vun trồng phẩm chất này mang lại lợi ích nào cho chúng ta ngày nay?

Tại sao nên tỏ lòng biết ơn?

Chúng ta có thể học được gì từ Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su và người Sa-ma-ri bị phong cùi về việc tỏ lòng biết ơn?

Tình yêu thương và công lý vào thời Y-sơ-ra-ên xưa

Luật pháp Môi-se tiết lộ gì về quan điểm của Đức Chúa Trời liên quan đến tình yêu thương và công lý?

KINH NGHIỆM

Được thịnh vượng nhờ di sản thiêng liêng quý giá

Hãy đọc về cuộc đời của anh Woodworth Mills, một người trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va trong khoảng 80 năm.

Bạn có biết?

Nhà hội bắt nguồn từ đâu?