Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử trả lời những câu hỏi sau:

Có bằng chứng nào trong Kinh Thánh cho thấy Thượng Đế đồng cảm với chúng ta?

Thời xưa, khi dân Do Thái phải chịu đựng ách nô lệ khắc nghiệt ở Ai Cập, Thượng Đế thấy và cảm nhận nỗi khốn khổ của họ (Xuất 3:7; Ê-sai 63:9). Vì được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế nên chúng ta được phú cho khả năng đồng cảm. Ngài đồng cảm với chúng ta ngay cả khi chúng ta thấy mình không xứng đáng với tình yêu thương của ngài.—wp18.3, trg 8, 9.

Làm thế nào sự dạy dỗ của Chúa Giê-su giúp người ta vượt qua thành kiến?

Nhiều người Do Thái vào thời Chúa Giê-su có thành kiến. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết của tính khiêm nhường và lên án lòng tự hào chủng tộc. Ngài khuyên các môn đồ xem nhau là anh chị em.—w18.06, trg 9, 10.

Chúng ta học được gì từ lý do Đức Chúa Trời không cho Môi-se vào Đất Hứa?

Môi-se có mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va (Phục 34:10). Gần kết thúc 40 năm trong hoang mạc, dân chúng lại phàn nàn về việc không có nước uống. Đức Chúa Trời bảo Môi-se nói với vách đá nhưng ông lại đập vào vách đá. Có lẽ Đức Giê-hô-va nổi giận vì Môi-se không làm theo chỉ dẫn của ngài hoặc không quy sự vinh hiển cho ngài, là nguồn của phép lạ (Dân 20:6-12). Điều này dạy chúng ta bài học về tầm quan trọng của việc vâng lời Đức Giê-hô-va và tôn vinh ngài.—w18.07, trg 13, 14.

Tại sao chúng ta dễ mắc sai lầm là xét đoán theo bề ngoài?

Có ba khía cạnh mà người ta thường bị ảnh hưởng bởi những gì họ thấy: chủng tộc, sự giàu nghèo và tuổi tác. Chúng ta cần tập nhìn người khác theo quan điểm không thiên vị của Đức Giê-hô-va (Công 10:34, 35).—w18.08, trg 8-12.

Các anh lớn tuổi có thể giúp người khác qua một số cách nào?

Khi có sự điều chỉnh, nhiệm vụ của nhiều anh lớn tuổi đã thay đổi. Các anh vẫn luôn được Đức Chúa Trời quý trọng và họ có thể làm nhiều điều để giúp người khác. Họ có thể quan tâm đến người hôn phối không cùng đức tin của các công bố trong hội thánh, giúp người ngưng hoạt động, điều khiển học hỏi Kinh Thánh và mở rộng thánh chức.—w18.09, trg 8-11.

Tín đồ đạo Đấng Ki-tô có những công cụ nào trong Hộp dụng cụ dạy dỗ?

Có thẻ giới thiệu và giấy mời. Cũng có tám tờ chuyên đề thu hút, tạp chí Tháp Canh Tỉnh Thức!. Hộp dụng cụ cũng bao gồm một số sách mỏng, hai sách chính dùng cho cuộc học hỏi và bốn video hữu hiệu, trong đó có video Tại sao tìm hiểu Kinh Thánh?​—w18.10, trg 16.

Làm thế nào một tín đồ có thể “mua chân lý”, như Châm ngôn 23:23 khuyến giục?

Chúng ta không trả tiền để mua chân lý. Nhưng chúng ta cần dành thời gian và nỗ lực để có được chân lý.—w18.11, trg 4.

Chúng ta học được gì từ cách Ô-sê đối xử với vợ là Gô-me?

Dù Gô-me nhiều lần ngoại tình nhưng Ô-sê vẫn tha thứ và chung sống với cô. Nếu người hôn phối phạm tội gian dâm, người hôn phối vô tội có thể chọn tha thứ. Khi có quan hệ chăn gối trở lại với người hôn phối phạm tội, người hôn phối vô tội không còn cơ sở để ly dị.—w18.12, trg 13.