Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Tại sao lời tường thuật của Ma-thi-ơ và của Lu-ca về Chúa Giê-su khi còn nhỏ có sự khác nhau?

Lời tường thuật của Ma-thi-ơ về các sự kiện liên quan đến việc Chúa Giê-su sinh ra và khi ngài còn nhỏ có phần khác với lời tường thuật của Lu-ca, vì những người viết Phúc âm kể lại các sự kiện từ góc nhìn khác nhau.

Lời tường thuật của Ma-thi-ơ tập trung vào những sự kiện liên quan đến Giô-sép. Lời tường thuật này đề cập đến phản ứng ban đầu của Giô-sép khi biết Ma-ri có thai, giấc mơ của ông về việc thiên sứ giải thích sự tình và việc ông chấp nhận lời ấy (Mat 1:19-25). Ma-thi-ơ tiếp tục kể về giấc mơ của Giô-sép là có một thiên sứ thúc giục ông đưa gia đình trốn qua xứ Ai Cập, và việc ông vâng lời ra sao. Ma-thi-ơ cũng kể về một giấc mơ khác của Giô-sép là có một thiên sứ bảo ông trở về Y-sơ-ra-ên, đồng thời kể lại việc ông trở về và quyết định để gia đình cư ngụ tại Na-xa-rét (Mat 2:13, 14, 19-23). Trong các chương đầu của sách Phúc âm Ma-thi-ơ, tên của Giô-sép được nhắc đến mười lần nhưng Ma-ri thì chỉ có bốn lần.

Ngược lại, lời tường thuật của Lu-ca tập trung nhiều hơn vào Ma-ri. Lời tường thuật nói đến sự kiện Ma-ri được thiên sứ Gáp-ri-ên viếng thăm, việc bà đến thăm người bà con là Ê-li-sa-bét, và những lời ngợi khen của bà dành cho Đức Giê-hô-va (Lu 1:26-56). Lu-ca cũng đề cập đến những lời mà Si-mê-ôn nói với Ma-ri về sự đau khổ mà Chúa Giê-su sẽ phải chịu. Ngay cả trong lời tường thuật về việc gia đình Ma-ri đi lên đền thờ khi Chúa Giê-su 12 tuổi, Lu-ca cũng trích lời của Ma-ri, chứ không phải của Giô-sép. Lu-ca nói thêm rằng tất cả những sự kiện ấy tác động sâu sắc đến Ma-ri (Lu 2:19, 34, 35, 48, 51). Trong hai chương đầu của Phúc âm Lu-ca, tên của Ma-ri được nhắc đến 14 lần, nhưng Giô-sép chỉ có 4 lần. Như vậy, Ma-thi-ơ miêu tả nhiều hơn đến mối quan tâm và hoạt động của Giô-sép, còn Lu-ca kể chi tiết hơn về vai trò và những trải nghiệm của Ma-ri.

Tương tự, những gia phả mà hai người viết Phúc âm cung cấp cũng khác nhau. Ma-thi-ơ liệt kê dòng họ của Giô-sép và cho biết Chúa Giê-su, con nuôi của Giô-sép, là người thừa kế hợp pháp ngôi vua Đa-vít. Tại sao? Vì Giô-sép là con cháu vua Đa-vít qua dòng dõi của con trai Đa-vít là Sa-lô-môn (Mat 1:6, 16). Nhưng Lu-ca thì liệt kê dòng họ của Ma-ri và cho biết rằng “về mặt thể xác”, Chúa Giê-su là người thừa kế theo huyết thống ngôi vua Đa-vít (Rô 1:3). Tại sao? Vì Ma-ri là con cháu vua Đa-vít qua dòng dõi của con trai ông là Na-than (Lu 3:31). Nhưng tại sao Lu-ca không liệt kê Ma-ri trong gia phả với tư cách là con gái Hê-li, cha ruột của cô? Vì gia phả chính thức thường chỉ liệt kê người nam. Vì thế, khi Lu-ca liệt kê Giô-sép và cho biết ông là con trai Hê-li, người thời đó hiểu rằng Giô-sép là con rể của Hê-li.—Lu 3:23.

Gia phả do Ma-thi-ơ và Lu-ca ghi lại chứng minh rõ ràng Chúa Giê-su là Đấng Mê-si được báo trước. Trên thực tế, sự thật về gia phả của Chúa Giê-su nổi tiếng đến mức ngay cả người Pha-ri-si và Sa-đu-sê cũng không thể phủ nhận. Ngày nay, các bản ghi chép gia phả của cả Ma-thi-ơ và Lu-ca vẫn là một phần trong nền tảng đức tin của chúng ta, và là lời chứng đảm bảo rằng các lời hứa của Đức Chúa Trời là chắc chắn.