Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Làm thế nào để buổi học cá nhân hiệu quả và thích thú hơn?

Làm thế nào để buổi học cá nhân hiệu quả và thích thú hơn?

Giô-suê đối mặt với một thách đố. Ông có trách nhiệm dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào Đất Hứa dù đương đầu với nhiều gian nan thử thách. Dù vậy, Đức Giê-hô-va bảo đảm rằng Giô-suê sẽ thành công. Ngài khuyến giục ông: ‘Hãy can đảm, mạnh mẽ và vâng giữ Luật pháp ta. Con phải đọc nó ngày lẫn đêm để cẩn thận vâng giữ mọi điều được viết trong sách. Nhờ đó, con sẽ thành công và hành động khôn ngoan’.—Giô-suê 1:7, 8.

Trong “thời kỳ đặc biệt và rất khó đương đầu” này, chúng ta cũng đối mặt với nhiều gian nan thử thách (2 Ti 3:1). Như Giô-suê, chúng ta cũng có thể thành công khi làm theo lời Đức Giê-hô-va khuyên ông. Chúng ta cần đều đặn đọc Kinh Thánh và cẩn thận áp dụng nguyên tắc khi đối mặt với thử thách.

Tuy nhiên, nhiều người trong chúng ta công nhận rằng không dễ để học và mình không phải là học viên giỏi. Nhưng việc học hỏi Kinh Thánh cá nhân vô cùng quan trọng. Vì thế, hãy xem khung “ Các gợi ý thiết thực” để giúp buổi học của anh chị hiệu quả và thích thú hơn.

Người viết Thi thiên hát: “Xin dẫn dắt con trên nẻo của điều răn ngài, bởi chính nẻo ấy là niềm vui con” (Thi 119:35). Anh chị sẽ có nhiều niềm vui khi học Lời Đức Chúa Trời. Những viên ngọc thiêng liêng quý giá đang chờ được khám phá khi anh chị đào sâu kho báu thiêng liêng.

Dù không dẫn dắt một dân như Giô-suê nhưng anh chị cũng phải đối mặt những thử thách riêng. Vì thế, hãy noi theo Giô-suê bằng cách học và làm theo Lời Đức Chúa Trời, là những lời được ghi lại để anh chị nhận lợi ích. Khi làm thế, anh chị cũng sẽ thành công và hành động khôn ngoan.