THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 3 đến ngày 30-9-2018.

HỌ TÌNH NGUYỆN ĐẾN

Họ tình nguyện đến Myanmar

Tại sao nhiều Nhân Chứng Giê-hô-va rời quê hương để đến Myanmar trợ giúp công việc gặt hái thiêng liêng?

Anh chị muốn được ai công nhận?

Chúng ta có thể học được gì về cách Đức Chúa Trời cho thấy ngài xem trọng những tôi tớ trung thành?

Mắt anh chị hướng về đâu?

Chúng ta có thể rút ra bài học từ lỗi lầm nghiêm trọng của Môi-se.

“Ai đứng về phía Đức Giê-hô-va?”

Lời tường thuật của Kinh Thánh về Ca-in, Sa-lô-môn, Môi-se và A-rôn cho thấy tại sao đứng về phía Đức Giê-hô-va là khôn ngoan.

Chúng ta thuộc về Đức Giê-hô-va

Bằng cách nào chúng ta biết ơn Đức Giê-hô-va vì cho chúng ta có mối quan hệ với ngài?

Hãy vun trồng lòng trắc ẩn với “mọi loại người”

Hãy có lòng trắc ẩn như Đức Giê-hô-va bằng cách thấy nhu cầu và vấn đề của người khác cũng như giúp đỡ họ trong khả năng của mình.

Làm thế nào để buổi học cá nhân hiệu quả và thích thú hơn?

Bạn sẽ khám phá được những viên ngọc thiêng liêng quý giá.

Độc giả thắc mắc

Nếu hai người không phải là vợ chồng ở trong nhà suốt đêm trong hoàn cảnh không đúng đắn thì họ có phạm tội nghiêm trọng không?