THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 6 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 6 tháng 8 đến 2-9-2018.

“Nước của tôi không thuộc về thế gian này”

Lập trường của Chúa Giê-su về các cuộc tranh cãi tác động thế nào đến quan điểm của chúng ta về vấn đề chính trị và xã hội?

Nguyện chúng ta trở nên một như Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su

Bạn có thể làm gì để củng cố sự hợp nhất trong vòng dân Đức Chúa Trời?

Ông đã có thể nhận ân huệ của Đức Chúa Trời

Trường hợp của Rê-hô-bô-am, vua Giu-đa, giúp chúng ta biết Đức Chúa Trời tìm kiếm điều gì nơi mỗi chúng ta.

Hãy để luật pháp và nguyên tắc rèn luyện lương tâm

Đức Chúa Trời ban cho chúng ta lương tâm, nhưng chúng ta cần bảo đảm rằng lương tâm hướng dẫn mình đi đúng hướng.

“Hãy chiếu ánh sáng” để tôn vinh Đức Giê-hô-va

Ngoài việc rao giảng thông điệp, chúng ta có thể tôn vinh Đức Chúa Trời qua những cách khác.

KINH NGHIỆM

Được an ủi khi đối mặt với lo âu

Anh Edward Bazely đối mặt với khó khăn trong gia đình, sự chống đối về tôn giáo, thất vọng về bản thân và bệnh trầm cảm.

Sức mạnh của lời chào

Ngay cả lời chào đơn giản cũng mang lại nhiều lợi ích.

Bạn còn nhớ không?

Bạn có thể trả lời các câu hỏi này dựa trên những số Tháp Canh gần đây không?