THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 5 năm 2017

Số này có các bài học cho ngày 3 đến 30-7-2017.

Giúp ngoại kiều “hầu-việc Đức Giê-hô-va cách vui-mừng”

Làm sao anh chị có thể rao giảng cho người tị nạn chưa biết Đức Giê-hô-va?

Giúp con cái của “ngoại kiều”

Nếu anh chị là cha mẹ nhập cư, làm sao anh chị tạo cơ hội tốt nhất để con cái học về Đức Giê-hô-va? Người khác có thể giúp như thế nào?

KINH NGHIỆM

Tình trạng khiếm thính không ngăn cản tôi dạy người khác

Anh Walter Markin khiếm thính, nhưng anh có một cuộc đời hạnh phúc và đầy ân phước trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va.

Đừng để tình yêu thương của anh chị nguội lạnh

Một số tín đồ vào thế kỷ thứ nhất đã bỏ tình yêu thương từng có lúc ban đầu. Điều gì có thể giúp chúng ta giữ cho tình yêu thương của mình với Đức Chúa Trời luôn mạnh mẽ?

“Anh có yêu thương tôi hơn những thứ này không?”

Chúa Giê-su dạy Si-môn Phi-e-rơ bài học quan trọng về việc đặt ưu tiên. Ngày ngay, chúng ta có thể áp dụng bài học đó không?

Gai-út giúp đỡ anh em như thế nào?

Gai-út là ai, và tại sao chúng ta cần noi gương ông?

Đời sống đơn giản mang lại niềm vui

Điều gì thúc đẩy một cặp vợ chồng đơn giản hóa đời sống? Họ làm thế như thế nào? Tại sao quyết định của họ mang lại niềm vui?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Lòng tràn đầy sự sốt sắng và tình yêu thương hơn bao giờ hết”

Sau hội nghị năm 1922, làm thế nào các Học viên Kinh Thánh áp dụng lời khuyên “loan báo về Vua và Nước Trời”?