THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 4 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 4 tháng 6 đến 8-7-2018.

Con đường dẫn đến sự tự do thật

Một số người muốn được thoát khỏi sự áp bức, kỳ thị và nghèo khổ, số khác thì đòi quyền tự do ngôn luận hoặc tự do lựa chọn. Có thể nào có sự tự do thật không?

Hãy phụng sự Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của sự tự do

Thần khí của Đức Giê-hô-va giải thoát chúng ta bằng cách nào? Chúng ta có thể tránh lạm dụng sự tự do mà Đức Chúa Trời ban cho như thế nào?

Hỡi các anh được bổ nhiệm—Hãy học từ Ti-mô-thê

Dường như Ti-mô-thê cảm thấy thiếu tự tin khi bắt đầu làm việc với sứ đồ Phao-lô. Các trưởng lão và phụ tá hội thánh có thể học được gì từ gương của Ti-mô-thê?

Hãy noi gương Đức Giê-hô-va, đấng ban sự khích lệ

Dân của Đức Giê-hô-va từ xưa đến nay đều cần được khích lệ.

Hãy khích lệ nhau “nhiều hơn nữa”

Vì ngày của Đức Giê-hô-va gần kề nên chúng ta cần quan tâm đến anh em đồng đạo để củng cố họ khi cần.

Hỡi các bạn trẻ, hãy tập trung vào mục tiêu thiêng liêng!

Người trẻ có thể cảm thấy choáng ngợp trước quá nhiều cơ hội và lựa chọn. Làm thế nào họ có thể quyết định khôn ngoan cho tương lai?

Độc giả thắc mắc

Tại sao không được phép đăng ấn phẩm của Nhân Chứng Giê-hô-va lên trang web cá nhân hoặc mạng xã hội?

Độc giả thắc mắc

Tại sao phải điều chỉnh cách dịch Thi thiên 144 trong lần hiệu đính năm 2013 của “Kinh Thánh—Bản dịch Thế Giới Mới” (Anh ngữ)?