THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 3 năm 2018

Số này có các bài học cho ngày 30 tháng 4 đến 3-6-2018.

Phép báp-têm—Một đòi hỏi đối với tín đồ đạo Đấng Ki-tô

Kinh Thánh nói gì về báp-têm? Cần thực hiện những bước nào trước khi báp-têm? Tại sao người hướng dẫn nên giúp con hay học viên Kinh Thánh có mục tiêu tiến tới việc báp-têm?

Hỡi các bậc cha mẹ, anh chị có giúp con tiến đến báp-têm không?

Cha mẹ tín đồ muốn chắc chắn điều gì trước khi con báp-têm?

ĐỘC GIẢ THẮC MẮC

Độc giả thắc mắc

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va vẽ sứ đồ Phao-lô bị hói hoặc có ít tóc?

Tỏ lòng hiếu khách là điều cần thiết và mang lại sự vui mừng

Tại sao Kinh Thánh khuyến khích tín đồ đạo Đấng Ki-tô tỏ lòng hiếu khách với nhau? Chúng ta có cơ hội nào để tỏ lòng hiếu khách? Làm thế nào để vượt qua chướng ngại cản trở chúng ta tỏ lòng hiếu khách?

KINH NGHIỆM

Đức Giê-hô-va không bao giờ bỏ rơi tôi!

Chị Erika Nöhrer Bright đã làm tiên phong đều đều, tiên phong đặc biệt và giáo sĩ. Chị kể lại cách Đức Chúa Trời giúp và thêm sức cho chị qua nhiều năm trung thành phụng sự.

Sự sửa dạy—Bằng chứng về tình yêu thương của Đức Chúa Trời

Chúng ta học được gì từ những người mà Đức Giê-hô-va đã sửa dạy trong quá khứ? Khi cần sửa dạy người khác, làm sao để noi gương ngài?

“Hãy nghe sự sửa dạy và trở nên khôn ngoan”

Bằng cách nào Đức Giê-hô-va giúp chúng ta vun trồng tính kỷ luật? Chúng ta được lợi ích như thế nào từ sự sửa dạy mà mình nhận được trong hội thánh?