Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

A-sa, Giô-sa-phát, Ê-xê-chia, Giô-si-a

Hãy phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng trọn vẹn!

Hãy phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng trọn vẹn!

“Ôi Đức Giê-hô-va! xin hãy nhớ lại rằng tôi đã lấy sự thành-thật và lòng trọn-lành, đi trước mặt Chúa”.—2 VUA 20:3.

BÀI HÁT: 52, 65

1-3. Phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng trọn vẹn bao hàm điều gì? Hãy cho ví dụ.

Là người bất toàn, chúng ta thường mắc lỗi. Nhưng thật biết ơn vì Đức Giê-hô-va không đối xử với chúng ta ‘theo tội-lỗi chúng ta’, miễn là chúng ta ăn năn và khiêm nhường đến gần ngài với đức tin dựa trên sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su (Thi 103:10). Tuy nhiên, như Đa-vít nói với Sa-lô-môn, để sự thờ phượng hằng ngày của chúng ta được Đức Giê-hô-va chấp nhận, chúng ta phải ‘phục-sự Ngài hết lòng’, hay với lòng trọn vẹn (1 Sử 28:9). Làm sao người bất toàn như chúng ta thực hiện được điều đó?

2 Để giúp chúng ta trong khía cạnh này, hãy so sánh cuộc đời của vua A-sa với vua A-ma-xia. Cả hai vị vua này của Giu-đa đều làm điều đúng trước mắt Đức Giê-hô-va, nhưng A-sa làm thế với lòng trọn vẹn (2 Sử 15:16, 17; 25:1, 2; Châm 17:3). Cả hai vua đều bất toàn và lầm lỗi. Tuy nhiên, về cơ bản, A-sa không lìa bỏ đường lối Đức Giê-hô-va, vì lòng ông dâng trọn cho ngài (1 Sử 28:9). Trái lại, A-ma-xia không dâng trọn lòng cho Đức Giê-hô-va. Sau khi giành chiến thắng trước quân thù  của Đức Chúa Trời, ông mang các thần của chúng về và thờ lạy.—2 Sử 25:11-16.

3 Phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng trọn vẹn bao hàm việc dâng trọn lòng cho ngài mãi mãi. Trong Kinh Thánh, từ “lòng” thường nói đến con người bề trong của một người. Nó bao gồm ước muốn, suy nghĩ, tính cách, thái độ, khả năng, động cơ và mục tiêu. Vì thế, một người phụng sự Đức Giê-hô-va với cả tấm lòng sẽ không phụng sự giả tạo hay thờ phượng chiếu lệ. Còn chúng ta thì sao? Dù bất toàn, nhưng nếu chúng ta tiếp tục dâng trọn lòng cho Đức Chúa Trời mà không giả tạo, thì chúng ta sẽ phụng sự ngài với lòng trọn vẹn.—2 Sử 19:9.

4. Giờ đây, chúng ta sẽ xem xét điều gì?

4 Để hiểu việc phụng sự Đức Chúa Trời với lòng trọn vẹn có nghĩa gì, chúng ta hãy xem xét cuộc đời của A-sa cũng như một số vua khác của Giu-đa đã phụng sự Đức Chúa Trời một cách tận tâm là Giô-sa-phát, Ê-xê-chia và Giô-si-a. Cả bốn vị vua đó đều lầm lỗi, nhưng họ vẫn được Đức Giê-hô-va chấp nhận. Tại sao Đức Chúa Trời xem họ là những người phụng sự ngài với lòng trọn vẹn, và làm thế nào chúng ta có thể noi gương họ?

LÒNG A-SA TRỌN VẸN VỚI ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

5. A-sa có những hành động cương quyết nào?

5 A-sa là vua thứ ba của Giu-đa sau khi vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc gồm mười chi phái bị tách ra. Ông loại bỏ việc thờ thần tượng khỏi lãnh thổ của mình và đuổi “bợm vĩ-gian”, hay nam mại dâm nơi đền thờ. Ông thậm chí “cất chức thái-hậu khỏi Ma-a-ca, bà nội mình, bởi vì có dựng tượng Át-tạt-tê” (1 Vua 15:11-13). Hơn thế, A-sa còn khuyến giục dân chúng “tìm-cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời,... cùng làm theo luật-pháp và điều-răn của Ngài”. Thật vậy, ông đã đẩy mạnh sự thờ phượng thật.—2 Sử 14:4.

6. A-sa phản ứng thế nào khi người Ê-thi-ô-bi xâm lăng xứ?

6 Được Đức Giê-hô-va ban phước, nước Giu-đa có hòa bình trong mười năm đầu A-sa trị vì. Rồi Xê-rách người Ê-thi-ô-bi đem theo 1.000.000 lính và 300 cỗ xe đến đánh Giu-đa (2 Sử 14:1, 6, 9, 10). A-sa phản ứng thế nào trước tình huống gay go này? Ông tin cậy hoàn toàn nơi Đức Giê-hô-va. (Đọc 2 Sử-ký 14:11). Đáp lại lời cầu nguyện chân thành của A-sa, Đức Giê-hô-va cho ông được toàn thắng, quân Ê-thi-ô-bi bị tuyệt diệt (2 Sử 14:12, 13). Thậm chí, khi vua nào đó bất trung, có lúc ngài vẫn cho vua ấy chiến thắng kẻ thù vì danh ngài (1 Vua 20:13, 26-30). Tuy nhiên, A-sa nương cậy Đức Giê-hô-va, và ngài nhậm lời cầu nguyện của ông. Nhưng sau đó, A-sa đã hành động thiếu khôn ngoan. Chẳng hạn, ông tìm kiếm sự trợ giúp của vua Sy-ri thay vì Đức Giê-hô-va (1 Vua 15:16-22). Dù vậy, Đức Chúa Trời đánh giá chung là ‘đối với ngài, lòng A-sa trọn-lành cả đời mình’. Làm thế nào chúng ta có thể noi gương của A-sa trong việc làm điều lành?—1 Vua 15:14.

7, 8. Làm thế nào anh chị có thể noi gương A-sa trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va?

7 Mỗi người chúng ta có thể xem xét lòng mình để xem mình có dâng trọn vẹn cho Đức Chúa Trời không. Hãy tự hỏi: “Mình có quyết tâm làm vui lòng Đức Giê-hô-va, bênh vực sự thờ phượng thật và bảo vệ dân ngài khỏi mọi ảnh hưởng đồi bại không?”. Hãy nghĩ xem A-sa đã phải can đảm thế nào để đối mặt với Ma-a-ca, “thái-hậu” của vương quốc! Có thể anh chị không quen biết ai hành động như bà, nhưng có lẽ anh chị đối mặt với  một tình huống mà mình có thể noi theo lòng sốt sắng của A-sa. Chẳng hạn, nói sao nếu một thành viên trong gia đình hoặc một người bạn thân của anh chị phạm tội mà không ăn năn và bị khai trừ? Anh chị có hành động cương quyết bằng cách ngưng kết hợp với người ấy không? Lòng sẽ thôi thúc anh chị làm gì?

8 Như A-sa, anh chị có thể cho thấy lòng mình trọn vẹn với Đức Chúa Trời bằng cách nương cậy hoàn toàn nơi ngài khi đối mặt với sự chống đối, ngay cả những trường hợp tưởng chừng không thể vượt qua. Ở trường, các em có thể bị trêu chọc hoặc chế nhạo vì giữ lập trường của Nhân Chứng Giê-hô-va. Hoặc tại sở làm, bạn đồng nghiệp có thể chỉ trích khi anh chị lấy ngày nghỉ để tham gia các hoạt động thiêng liêng hoặc không thường làm việc tăng ca. Trong những hoàn cảnh đó, hãy cầu nguyện với Đức Chúa Trời như A-sa đã làm. Hãy can đảm nương cậy Đức Giê-hô-va, kiên quyết làm điều mà mình biết là đúng và khôn ngoan. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời củng cố và giúp đỡ A-sa, và ngài sẽ củng cố anh chị.

9. Khi rao giảng, làm thế nào chúng ta cho thấy mình có lòng trọn vẹn?

9 Tôi tớ Đức Chúa Trời làm nhiều hơn là chỉ nghĩ về bản thân. A-sa đã đẩy mạnh sự thờ phượng thật. Chúng ta cũng giúp người khác “tìm-cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời”. Hẳn Đức Giê-hô-va vui lòng biết bao khi thấy chúng ta chia sẻ với hàng xóm và người khác về ngài, với động lực là thật lòng yêu thương ngài và quan tâm đến lợi ích vĩnh cửu của người khác!

GIÔ-SA-PHÁT TÌM CẦU ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

10, 11. Làm thế nào chúng ta có thể noi gương Giô-sa-phát?

10 Con trai A-sa là Giô-sa-phát đã “đi theo con đường của A-sa, cha người” (2 Sử 20:31, 32). Như thế nào? Như cha mình, Giô-sa-phát khuyến giục dân chúng tìm cầu Đức Giê-hô-va. Ông làm thế bằng cách tổ chức một chiến dịch dạy dỗ dựa trên “sách luật-pháp của Đức Giê-hô-va” (2 Sử 17:7-10). Ông thậm chí đi đến khu vực của vương quốc Y-sơ-ra-ên phía bắc, đến vùng núi của Ép-ra-im, để “dẫn-dắt chúng trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời” (2 Sử 19:4). Giô-sa-phát là vị vua “hết lòng tìm-cầu Đức Giê-hô-va”.—2 Sử 22:9.

11 Ngày nay, tất cả chúng ta đều có thể tham gia chiến dịch dạy dỗ vĩ đại mà Đức Giê-hô-va đang tiến hành. Anh chị có mục tiêu là mỗi tháng dạy Lời Đức Chúa Trời cho người khác, cố gắng động đến lòng họ để họ phụng sự Đức Chúa Trời không? Với nỗ lực của bản thân và sự ban phước của Đức Chúa Trời, anh chị có thể bắt đầu một cuộc học hỏi Kinh Thánh. Đó có phải là mục tiêu mà anh chị cầu nguyện không? Anh chị có sẵn sàng học hỏi với người ta, thậm chí hy sinh thời gian mà một số người xem là rảnh rỗi không? Như Giô-sa-phát đã đi đến khu vực của Ép-ra-im để giúp người ta quay về với sự thờ phượng thật, chúng ta có thể cố gắng giúp những người ngưng hoạt động. Ngoài ra, các trưởng lão sắp đặt để viếng thăm và giúp đỡ những người bị khai trừ trong khu vực của hội thánh mà có lẽ đã từ bỏ tội mình phạm trước đây.

12, 13. (a) Khi đối mặt với tình huống gây sợ hãi, Giô-sa-phát đã phản ứng thế nào? (b) Tại sao chúng ta nên noi gương Giô-sa-phát trong việc thừa nhận sự yếu đuối của mình?

12 Như cha mình là A-sa, Giô-sa-phát giữ lòng trọn vẹn với Đức Chúa Trời ngay cả khi bị lực lượng quân thù đông đảo và hùng mạnh đe dọa. (Đọc 2 Sử-ký 20:2-4). Giô-sa-phát đã sợ hãi! Tuy  nhiên, ông “rắp lòng tìm-cầu Đức Giê-hô-va”. Qua lời cầu nguyện, ông khiêm nhường thừa nhận rằng ông và dân chúng “chẳng còn sức-lực gì đối địch cùng đám quân đông-đảo nầy”, và không biết phải làm gì. Ông hoàn toàn nương cậy Đức Giê-hô-va khi nói: “Con mắt chúng tôi ngửa trông Chúa”.—2 Sử 20:12.

13 Như Giô-sa-phát, có thể đôi lúc chúng ta không biết phải làm gì, thậm chí sợ hãi (2 Cô 4:8, 9). Nhưng hãy nhớ là qua lời cầu nguyện công khai, Giô-sa-phát đã thừa nhận rằng ông và dân chúng cảm thấy yếu đuối thế nào (2 Sử 20:5). Những người dẫn đầu gia đình về thiêng liêng có thể noi gương Giô-sa-phát bằng cách xin Đức Giê-hô-va hướng dẫn và ban sức để đối phó với vấn đề mình gặp. Đừng xấu hổ khi cho gia đình nghe những lời cầu khẩn như thế. Họ sẽ thấy lòng tin cậy của anh chị nơi Đức Giê-hô-va. Đức Chúa Trời đã giúp Giô-sa-phát, và ngài cũng sẽ giúp anh chị.

Ê-XÊ-CHIA TIẾP TỤC LÀM ĐIỀU ĐÚNG

14, 15. Ê-xê-chia cho thấy ông hoàn toàn nương cậy Đức Chúa Trời như thế nào?

14 Khác với Giô-sa-phát, để được biết đến là vị vua “tríu-mến Đức Giê-hô-va”, Ê-xê-chia đã phải vượt qua ảnh hưởng xấu của người cha thờ thần tượng. Ê-xê-chia “phá-hủy các nơi cao, đập bể những trụ-thờ, đánh hạ các A-sê-ra, và bẻ gãy con rắn đồng mà Môi-se đã làm”, là thứ mà thời đó bị lạm dụng vào việc thờ thần tượng. Ê-xê-chia đã dâng trọn lòng cho Đức Giê-hô-va, vì “gìn-giữ [“tiếp tục giữ”, NW] các điều-răn mà Đức Giê-hô-va đã truyền cho Môi-se”.—2 Vua 18:1-6.

15 Thậm chí khi A-si-ri, cường quốc thế giới vào thời đó, xâm lăng Giu-đa và dọa tiêu diệt Giê-ru-sa-lem, Ê-xê-chia đã hết lòng nương cậy Đức Giê-hô-va. Vua San-chê-ríp của A-si-ri đã sỉ nhục Đức Giê-hô-va và cố khiến Ê-xê-chia sợ hãi và đầu hàng. Tuy nhiên, qua lời cầu nguyện, Ê-xê-chia biểu lộ lòng tin cậy tuyệt đối nơi quyền năng giải cứu của Đức Giê-hô-va. (Đọc Ê-sai 37:15-20). Ngài đã đáp lại lời cầu nguyện của ông bằng cách sai một thiên sứ xuống hủy diệt 185.000 quân A-si-ri.—Ê-sai 37:36, 37.

16, 17. Làm thế nào chúng ta có thể noi gương Ê-xê-chia khi phụng sự Đức Chúa Trời?

16 Sau này, Ê-xê-chia bị bệnh đến nỗi gần chết. Ông nài xin Đức Giê-hô-va nhớ đến cách ông đã bước đi trước mặt ngài. (Đọc 2 Các Vua 20:1-3). Qua Kinh Thánh, chúng ta biết rằng mình không sống trong thời kỳ mà có thể mong đợi Đức Chúa Trời chữa bệnh hoặc kéo dài sự sống cho mình bằng phép lạ. Dù vậy, như Ê-xê-chia, mỗi chúng ta có thể thổ lộ với Đức Giê-hô-va qua lời cầu nguyện rằng: ‘Con đã lấy sự thành-thật và lòng trọn-lành đi trước mặt Chúa’. Anh chị có tin rằng Đức Giê-hô-va có khả năng và sẵn sàng nâng đỡ mình ngay cả trên giường bệnh không?—Thi 41:3.

17 Khi suy ngẫm về gương của Ê-xê-chia, có thể chúng ta thấy cần loại bỏ điều gì đó cản trở mối quan hệ của mình với Đức Chúa Trời hay khiến mình bị phân tâm khỏi sự thờ phượng thật. Rõ ràng, chúng ta không muốn bắt chước người trong thế gian, là những người cho thấy họ thần tượng hóa con người qua cách dùng mạng xã hội. Dĩ nhiên, một số tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể thích trò chuyện với gia đình hoặc bạn thân qua phương tiện ấy. Nhưng nhiều người trong thế gian dùng mạng xã hội quá độ, họ “theo dõi” những người mà mình thậm chí không quen biết. Hoặc họ dành nhiều thời gian xem hình hay đọc thông tin về những người ấy. Mối nguy hiểm là  cứ mải mê với những chuyện mà thật ra chỉ là tầm phào. Thậm chí, một tín đồ có thể trở nên kiêu ngạo vì có nhiều người thích điều mình đăng, ngay cả bực tức khi có người ngưng “theo dõi” mình. Chúng ta có thể nào tưởng tượng cảnh sứ đồ Phao-lô hoặc A-qui-la và Bê-rít-sin bận rộn đăng hình mỗi ngày hoặc “theo dõi” ai đó không phải anh em đồng đạo? Kinh Thánh cho biết Phao-lô “tập trung vào việc giảng lời Đức Chúa Trời”, còn Bê-rít-sin và A-qui-la tận dụng thời gian để ‘giải thích cho người khác chính xác hơn về đường lối của Đức Chúa Trời’ (Công 18:4, 5, 26). Chúng ta có thể tự hỏi: “Mình có tránh thần tượng hóa con người hoặc dùng nhiều thời gian quý báu vào những chuyện vô bổ không?”.—Đọc Ê-phê-sô 5:15, 16.

GIÔ-SI-A GIỮ ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC GIÊ-HÔ-VA

18, 19. Chúng ta muốn giống Giô-si-a trong những khía cạnh nào?

18 Vua Giô-si-a, chắt nội của Ê-xê-chia, cũng quyết tâm “hết lòng” giữ điều răn của Đức Giê-hô-va (2 Sử 34:31). Khi còn là thiếu niên, “người khởi tìm-kiếm Đức Chúa Trời của Đa-vít”, và khi độ 20 tuổi ông bắt đầu dọn sạch việc thờ thần tượng khỏi Giu-đa. (Đọc 2 Sử-ký 34:1-3). Giô-si-a sốt sắng làm những việc khiến Đức Chúa Trời vui lòng, hơn hẳn nhiều vua của Giu-đa. Tuy vậy, khi người ta tìm thấy sách Luật pháp Môi-se, có thể là bản gốc, và đọc cho ông nghe, Giô-si-a thấy cần phải làm theo ý muốn Đức Chúa Trời trọn vẹn hơn. Ông khuyến giục người khác phụng sự Đức Giê-hô-va. Kết quả là trong suốt thời của ông, dân chúng “hằng theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời,... chẳng lìa-bỏ Ngài”.—2 Sử 34:27, 33.

19 Như Giô-si-a, các bạn trẻ nên bắt đầu tìm kiếm Đức Giê-hô-va từ khi còn nhỏ. Sau khi ăn năn, có thể vua Ma-na-se đã dạy Giô-si-a về lòng thương xót của Đức Chúa Trời. Hỡi các bạn trẻ, hãy đến gần những người trung thành lớn tuổi trong gia đình và hội thánh để tìm hiểu xem Đức Giê-hô-va đã tốt với họ ra sao. Ngoài ra, hãy nhớ rằng việc đọc Kinh Thánh động đến lòng Giô-si-a và thúc đẩy ông hành động. Cũng vậy, việc đọc Lời Đức Chúa Trời có thể thúc đẩy các bạn hành động, nhờ thế các bạn gia tăng niềm vui và củng cố tình bạn của mình với Đức Chúa Trời, cũng như muốn giúp người khác tìm kiếm ngài. (Đọc 2 Sử-ký 34:18, 19). Ngoài ra, việc học hỏi Kinh Thánh cũng giúp các bạn chú ý đến cách mình có thể cải thiện trong việc phụng sự Đức Chúa Trời. Sau đó, hãy cố gắng cải thiện như Giô-si-a đã làm.

HÃY PHỤNG SỰ ĐỨC GIÊ-HÔ-VA VỚI LÒNG TRỌN VẸN!

20, 21. (a) Có điểm gì chung giữa bốn vị vua mà chúng ta đã xem xét? (b) Chúng ta sẽ thảo luận điều gì trong bài sau?

20 Khi ôn lại cách bốn vị vua của Giu-đa đã phụng sự Đức Giê-hô-va với lòng trọn vẹn, anh chị có thấy được lợi ích không? Họ đã sốt sắng và luôn làm theo ý muốn Đức Chúa Trời cũng như hết lòng chu toàn việc ấy. Họ làm thế ngay cả khi đối mặt với những kẻ thù đáng sợ. Quan trọng nhất, họ phụng sự Đức Giê-hô-va với động cơ trong sáng.

21 Như sẽ thảo luận trong bài kế tiếp, bốn vị vua mà chúng ta đã xem xét đều phạm lỗi lầm. Tuy nhiên, khi Đấng Dò Xét Lòng xem xét kỹ họ, ngài thấy lòng họ trọn vẹn với ngài. Chúng ta cũng bất toàn. Khi Đức Giê-hô-va dò xét chúng ta, ngài có kết luận rằng chúng ta đang phụng sự ngài với lòng trọn vẹn không? Chúng ta sẽ thảo luận điều đó trong bài sau.