THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 2 năm 2017

Số này có các bài học cho ngày 3-4 đến 30-4-2017.

Ý định của Đức Giê-hô-va sẽ thành hiện thực!

Ý định ban đầu của Đức Chúa Trời đối với trái đất và nhân loại là gì? Vấn đề nào đã nảy sinh? Tại sao sự hy sinh làm giá chuộc của Chúa Giê-su mở đường cho ý định của Đức Chúa Trời được thực hiện?

Giá chuộc—‘Món quà hoàn hảo’ đến từ Cha

Sự sắp đặt này của Đức Chúa Trời không chỉ mở ra những cơ hội tuyệt vời, mà còn giải đáp các vấn đề hết sức quan trọng trong vũ trụ.

KINH NGHIỆM

Cảm nghiệm lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời qua nhiều cách

Anh chị Douglas và Mary Guest cảm nghiệm lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời khi làm tiên phong ở Canada, cũng như khi làm giáo sĩ ở Brazil và Bồ Đào Nha.

Đức Giê-hô-va dẫn dắt dân ngài

Vào thời xưa, Đức Giê-hô-va dùng con người để hướng dẫn dân ngài. Có bằng chứng nào cho thấy ngài thật sự đang đứng sau hỗ trợ họ?

Ai đang dẫn đầu dân Đức Chúa Trời ngày nay?

Chúa Giê-su hứa rằng ngài sẽ ở cùng các môn đồ cho đến khi thời đại này kết thúc. Ngày nay, ngài đang hướng dẫn dân Đức Chúa Trời trên đất ra sao?

Độc giả thắc mắc

Phao-lô viết rằng Đức Chúa Trời “sẽ không để anh em bị cám dỗ quá sức mình”. Phải chăng có nghĩa là Đức Chúa Trời chọn trước thử thách mà chúng ta gặp phải?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

“Không đường nào quá dài hoặc quá gập ghềnh”

Vào cuối thập niên 1920 và đầu thập niên 1930, các tiên phong sốt sắng đã cho thấy lòng quyết tâm mang tin mừng về Nước Trời đến vùng hẻo lánh rộng lớn của Úc.