Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn còn nhớ không?

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc kỹ những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử trả lời những câu hỏi sau:

Chúa Giê-su đang nói về loại lỗi nào trong lời khuyên nơi Ma-thi-ơ 18:15-17?

Ngài đang nói về những vấn đề có thể được giải quyết giữa những người có liên quan trực tiếp. Nhưng lỗi này cũng nghiêm trọng đến mức đáng bị khai trừ nếu không được giải quyết. Chẳng hạn, lỗi ấy có thể là sự vu khống hoặc bao hàm việc lừa đảo.—w16.05, trg 7.

Bạn có thể làm gì để nhận được lợi ích nhiều hơn từ việc đọc Kinh Thánh?

Bạn có thể làm những điều sau: Đọc với tinh thần cởi mở và tìm kiếm những bài học mà mình có thể áp dụng; tự hỏi những câu hỏi như: “Mình có thể dùng thông tin ấy ra sao để giúp người khác?”; và dùng những công cụ mà bạn có để nghiên cứu về nội dung mình vừa đọc.—w16.05, trg 24-26.

Có gì sai không nếu một tín đồ đau buồn khi người thân yêu qua đời, dù tin nơi sự sống lại?

Đức tin nơi sự sống lại không xóa bỏ cảm giác mất mát lớn lao mà một tín đồ có thể trải qua. Áp-ra-ham đã than khóc trước cái chết của Sa-ra (Sáng 23:2). Theo thời gian, nỗi đau sẽ vơi đi.—wp16.3, trg 4.

Người đeo sừng mực, được nói đến trong Ê-xê-chi-ên chương 9, và sáu người cầm khí giới giết lát tượng trưng cho ai?

Chúng ta hiểu rằng họ tượng trưng cho lực lượng trên trời đã tham gia vào cuộc hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, và cũng sẽ tham gia vào cuộc hủy diệt tại Ha-ma-ghê-đôn. Trong sự ứng nghiệm thời hiện đại, người đeo sừng mực tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô, là đấng ghi dấu những ai sẽ sống sót.—w16.06, trg 16, 17.

Kinh Thánh đã tồn tại trước những mối đe dọa nào?

Kinh Thánh đã tồn tại trước: (1) mối đe dọa về sự mục rữa của những vật liệu dùng để viết hay sao chép Kinh Thánh, chẳng hạn như giấy cói hoặc giấy da; (2) sự chống đối của những nhà lãnh đạo về tôn giáo và chính trị, là những người muốn tiêu hủy Kinh Thánh; và (3) âm mưu của một số người muốn thay đổi thông điệp trong Kinh Thánh.—wp16.4, trg 4-7.

Một tín đồ có thể đơn giản hóa đời sống qua những cách nào?

Hãy xác định những điều anh chị thật sự cần và loại bỏ những khoản chi tiêu không cần thiết. Hãy lập một ngân sách thực tế. Hãy bỏ đi những thứ anh chị không dùng và trả hết mọi khoản nợ. Hãy giảm bớt thời gian làm việc ngoài đời. Hãy xem xét cách mở rộng thánh chức và lên kế hoạch thực hiện.—w16.07, trg 10.

Kinh Thánh cho biết điều gì có giá trị hơn vàng hay bạc?

Gióp 28:12, 15 cho thấy sự khôn ngoan đến từ Đức Chúa Trời tốt hơn vàng hay bạc. Khi tìm kiếm sự khôn ngoan ấy, hãy nỗ lực giữ sự khiêm nhường và đức tin mạnh mẽ.—w16.08, trg 18, 19.

Ngày nay, việc một anh để râu quai nón có phải là điều thích hợp không?

Trong một số nền văn hóa, một bộ râu quai nón gọn gàng có thể được chấp nhận và có lẽ sẽ không cản trở người ta lắng nghe thông điệp Nước Trời. Dù vậy, có thể một số anh quyết định không để kiểu râu đó (1 Cô 8:9). Trong những nơi khác hoặc nền văn hóa khác, việc có râu quai nón không được xem là thích hợp với những người truyền giáo của đạo Đấng Ki-tô.—w16.09, trg 21.

Tại sao chúng ta có thể tin cậy lời tường thuật của Kinh Thánh về việc Đa-vít đối đầu với Gô-li-át?

Dựa trên lời tường thuật của Kinh Thánh, Gô-li-át chỉ cao hơn 15cm so với người cao nhất được ghi nhận trong thời hiện đại. Đa-vít là nhân vật có thật, như được xác nhận bởi một bản khắc cổ đề cập đến nhà Đa-vít. Những gì Chúa Giê-su nói cũng xác nhận điều này. Những chi tiết về địa lý được ghi lại trong Kinh Thánh hòa hợp với thực tế.—wp16.5, trg 13.

Có sự khác biệt nào giữa tri thức, sự hiểu biết và sự khôn ngoan?

Người có tri thức tích lũy các thông tin. Người có sự hiểu biết có thể thấy được sự liên kết giữa các thông tin với nhau. Nhưng người có sự khôn ngoan có thể kết hợp tri thức với sự hiểu biết và vận dụng chúng một cách hữu hiệu.—w16.10, trg 18.