THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 12 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 30-1 đến 26-2-2017.

KINH NGHIỆM

“Trở nên như mọi loại người”

Những nhiệm vụ mà anh Denton Hopkinson có từ khi còn trẻ đã giúp anh thấy Đức Giê-hô-va biểu lộ tình yêu thương với mọi loại người.

Nhờ lòng nhân từ bao la, chúng ta đã được giải thoát

Anh chị có thể nhận được những lợi ích lớn lao khi xem xét cách Đức Giê-hô-va đã giải thoát anh chị khỏi tội lỗi.

“Chú tâm đến thần khí mang lại sự sống và bình an”

Rô-ma chương 8 đưa ra lời khuyên giúp anh chị nhận được phần thưởng mà Đức Giê-hô-va mời mọi người nhận.

Bạn còn nhớ không?

Bạn có đọc những số Tháp Canh gần đây không? Hãy thử xem bạn có thể trả lời được bao nhiêu câu hỏi dựa trên Kinh Thánh.

Hãy trao hết mọi lo lắng cho Đức Giê-hô-va

Thỉnh thoảng, các tôi tớ của Đức Chúa Trời cảm thấy lo lắng. Bốn bước thực tế sau có thể giúp anh chị nhận lợi ích từ “sự bình an của Đức Chúa Trời”.

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài

Niềm hy vọng về một phần thưởng từ Đức Giê-hô-va mang lại lợi ích thế nào cho chúng ta? Ngài ban thưởng ra sao cho các tôi tớ ngài trong quá khứ và hiện tại?

Thái độ ôn hòa—Một đường lối khôn ngoan

Không dễ để giữ sự điềm tĩnh khi anh chị bị đối xử bất công, nhưng Kinh Thánh khuyến khích các tín đồ có thái độ ôn hòa. Điều gì có thể giúp anh chị vun trồng đức tính tin kính này?

Mục lục đề tài Tháp Canh năm 2016

Một danh mục phân loại những bài đã được đăng trong các ấn bản công cộng và ấn bản học hỏi.