Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Ha-ma-ghê-đôn là gì?

Một số người tin...

đó là sự hủy diệt toàn cầu bằng vũ khí hạt nhân hoặc thảm họa môi trường. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói:

Ha-ma-ghê-đôn là “cuộc chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng”, cuộc chiến của ngài chống lại kẻ ác.—Khải huyền 16:14, 16.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Đức Chúa Trời sẽ chiến đấu trong cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn, không phải để hủy diệt trái đất mà là cứu trái đất khỏi sự hủy hoại của con người.—Khải huyền 11:18.

  • Ha-ma-ghê-đôn sẽ chấm dứt mọi cuộc chiến.—Thi thiên 46:8, 9.

Có thể nào sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói:

“Một đám đông lớn” gồm những người từ mọi nước sẽ sống sót qua “hoạn nạn lớn”, tức giai đoạn có kết thúc là cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.—Khải huyền 7:9, 14.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Đức Chúa Trời muốn càng nhiều người sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn càng tốt. Hủy diệt kẻ ác chỉ là biện pháp cuối cùng của ngài.—Ê-xê-chi-ên 18:32.

  • Kinh Thánh cho biết cách để sống sót qua Ha-ma-ghê-đôn.—Xô-phô-ni 2:3.