Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | THIÊN SỨ—CÓ THẬT KHÔNG?

Thiên sứ giúp bạn thế nào?

Thiên sứ giúp bạn thế nào?

Những thiên sứ trung thành đang tích cực quan tâm đến nhân loại và thực thi ý muốn của Đức Giê-hô-va. Khi Đức Chúa Trời tạo ra trái đất, thiên sứ “đồng thanh reo mừng và hết thảy con trai Đức Chúa Trời cất tiếng tung hô” (Gióp 38:4, 7). Suốt lịch sử, thiên sứ “ao ước được hiểu thấu” những lời tiên tri liên quan đến trái đất.—1 Phi-e-rơ 1:11, 12.

Kinh Thánh cho thấy trong khi thi hành ý muốn Đức Chúa Trời, đôi khi thiên sứ đã bảo vệ những người thành tâm thờ phượng Đức Chúa Trời (Thi thiên 34:7). Chẳng hạn như:

  • Khi Đức Giê-hô-va hủy diệt hai thành gian ác là Sô-đôm và Gô-mô-rơ, thiên sứ đã giúp người công chính Lót và gia đình chạy trốn khỏi đó.—Sáng thế 19:1, 15-26.

  • Tại Ba-by-lôn cổ xưa, khi ba người trẻ Hê-bơ-rơ bị kết án tử hình trong lò lửa hực, Đức Chúa Trời “đã sai thiên sứ giải cứu tôi tớ ngài”.—Đa-ni-ên 3:19-28.

  • Sau khi người công chính Đa-ni-ên trải qua một đêm trong hầm sư tử, ông giải thích rằng mình sống sót là nhờ ‘Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ ngài bịt miệng sư tử’.—Đa-ni-ên 6:16, 22.

Trong quá khứ, thiên sứ đã giúp đỡ những người trung thành

THIÊN SỨ TRỢ GIÚP HỘI THÁNH THỜI BAN ĐẦU

Đôi lúc, thiên sứ đã can thiệp vào các hoạt động của hội thánh thời ban đầu để thực hiện ý định của Đức Giê-hô-va. Chẳng hạn:

  • Thiên sứ đã mở cửa tù và giải thoát các sứ đồ bị bắt giam để họ tiếp tục dạy dỗ trong đền thờ.—Công vụ 5:17-21.

  • Thiên sứ đã hướng dẫn người truyền giáo Phi-líp đi theo con đường từ Giê-ru-sa-lem tới Ga-xa để giúp một người Ê-thi-ô-bi hiểu Kinh Thánh.—Công vụ 8:26-33.

  • Khi đến lúc Đức Chúa Trời cho phép người ngoại trở thành tín đồ đạo Đấng Ki-tô, thiên sứ đã hiện ra với sĩ quan La Mã là Cọt-nây trong sự hiện thấy và hướng dẫn ông mời sứ đồ Phi-e-rơ đến nhà.—Công vụ 10:3-5.

  • Khi sứ đồ Phi-e-rơ bị bỏ tù, thiên sứ đã hiện ra và dẫn ông ra khỏi đó.—Công vụ 12:1-11.

 THIÊN SỨ CÓ THỂ GIÚP BẠN

Ngày nay, không có bằng chứng nào cho thấy Đức Chúa Trời vẫn đang dùng thiên sứ để giúp người ta một cách kỳ diệu như thời Kinh Thánh. Tuy nhiên, Chúa Giê-su nói về thời chúng ta: “Tin mừng này về Nước Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sự kết thúc sẽ đến” (Ma-thi-ơ 24:14). Bạn có biết môn đồ Chúa Giê-su đang làm công việc này dưới sự giám sát của thiên sứ không?

Thiên sứ giúp rao truyền tin mừng ra khắp đất

Sách Khải huyền trong Kinh Thánh cho biết thiên sứ siêng năng giúp nhân loại khắp đất học về Đức Giê-hô-va và ý định của ngài. Sứ đồ Giăng viết: “Tôi thấy một thiên sứ khác đang bay giữa trời, thiên sứ ấy có tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân. Thiên sứ ấy hô lớn: ‘Hãy kính sợ Đức Chúa Trời và tôn vinh ngài, vì giờ phán xét của ngài đã đến, vậy hãy thờ phượng đấng tạo nên trời, đất, biển cùng các suối nước’” (Khải huyền 14:6, 7). Nhiều kinh nghiệm trong thời hiện đại cho thấy thiên sứ đang hỗ trợ công việc rao truyền Nước Trời trên khắp đất. Quả thật, “thiên sứ của Đức Chúa Trời cũng vui mừng” ngay cả khi một người phạm tội ăn năn và tìm đến Đức Giê-hô-va.—Lu-ca 15:10.

Điều gì sẽ xảy ra khi công việc rao truyền được hoàn tất? “Đạo quân trên trời”, trong đó có các thiên sứ, sẽ ủng hộ Vua của các vua là Chúa Giê-su Ki-tô tại Ha-ma-ghê-đôn, tức “cuộc chiến trong ngày lớn của Đức Chúa Trời Toàn Năng” (Khải huyền 16:14-16; 19:14-16). Các thiên sứ hùng mạnh sẽ thi hành phán quyết khi Chúa Giê-su “báo thù những kẻ... không vâng theo tin mừng về Chúa Giê-su của chúng ta”.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:7, 8.

Vậy hãy tin chắc rằng thiên sứ quan tâm đến cá nhân bạn. Họ thật lòng lo cho sự an nguy của những người mong muốn thờ phượng Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va dùng họ để làm vững mạnh và bảo vệ những người trung thành trên đất.—Hê-bơ-rơ 1:14.

Mỗi người chúng ta đứng trước một lựa chọn quan trọng. Mong rằng bạn sẽ lắng nghe và vâng theo tin mừng đang được công bố khắp đất. Nhân Chứng Giê-hô-va sẵn lòng giúp bạn nhận lợi ích từ công việc của các thiên sứ đầy quyền năng.