Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Lời giới thiệu

Lời giới thiệu

BẠN NGHĨ SAO?

Thiên sứ có thật không? Kinh Thánh nói:

“Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi hết thảy thiên sứ có quyền năng lớn lao, là những đấng thi hành lời ngài khi vâng theo tiếng ngài”.​Thi thiên 103:20.

Số Tháp Canh này cho biết Kinh Thánh nói gì về thiên sứ và hiện nay họ ảnh hưởng thế nào đến đời sống chúng ta.