Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Mọi vũ khí sẽ bị tiêu hủy

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Sẽ có bình an trên thế giới không?

Bạn trả lời thế nào?

  • Không

  • Có thể

Điều Kinh Thánh nói:

Dưới sự cai trị của Chúa Giê-su, sẽ có “bình an dư tràn, đến ngày vầng trăng không còn”, nghĩa là bình an mãi mãi.—Thi thiên 72:7.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Người ác sẽ bị diệt khỏi đất, nhờ đó người hiền “sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”.​—Thi thiên 37:10, 11.

  • Đức Chúa Trời sẽ dẹp chiến tranh.​—Thi thiên 46:8, 9.

Có thể có bình an nội tâm bây giờ không?

Một số người tin... chừng nào thế giới vẫn còn đau khổ và bất công thì sẽ không có bình an nội tâm. Còn bạn thì sao?

Điều Kinh Thánh nói:

Ngay bây giờ, những ai đến gần Đức Chúa Trời có thể có “sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều vượt quá mọi sự hiểu biết”.—Phi-líp 4:6, 7.

Chúng ta biết thêm điều gì từ Kinh Thánh?

  • Đức Chúa Trời hứa sẽ chấm dứt mọi đau khổ, bất công, và “làm mọi vật nên mới”.—Khải huyền 21:4, 5.

  • Khi thỏa mãn “nhu cầu tâm linh của mình”, chúng ta sẽ có bình an nội tâm.—Ma-thi-ơ 5:3.