Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

THÁP CANH Số 5 Năm 2017 | Thiên sứ—Có thật không?

BẠN NGHĨ SAO?

Thiên sứ có thật không? Kinh Thánh nói:

“Hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, hỡi hết thảy thiên sứ có quyền năng lớn lao, là những đấng thi hành lời ngài khi vâng theo tiếng ngài”.​Thi thiên 103:20.

Số Tháp Canh này cho biết Kinh Thánh nói gì về thiên sứ và hiện nay họ ảnh hưởng thế nào đến đời sống chúng ta.

 

BÀI TRANG BÌA

Thiên sứ ảnh hưởng thế nào đến bạn?

Những chuyện nghe như thật khiến người ta tin rằng có thế lực siêu nhiên ảnh hưởng đến con người.

BÀI TRANG BÌA

Thiên sứ thật ra là ai?

Lời giải đáp chính xác nhất về thiên sứ là đến từ Kinh Thánh.

BÀI TRANG BÌA

Có thần hộ mệnh không?

Bạn nghĩ có thần hộ mệnh bảo vệ bạn không?

BÀI TRANG BÌA

Có ác thần không?

Kinh Thánh cho biết câu trả lời chính xác.

BÀI TRANG BÌA

Thiên sứ giúp bạn thế nào?

Trong một số trường hợp, Đức Chúa Trời đã sai thiên sứ đến can thiệp vào vấn đề của nhân loại.

Bạn có biết?

Chúa Giê-su có khinh thường khi nói người không thuộc Do Thái là “chó con” không?

KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG

Tôi từng không tin có Đức Chúa Trời

Làm thế nào một người khi trẻ tin tưởng nơi lý tưởng chính trị và là người vô thần lại trở nên quý trọng Kinh Thánh?

HÃY NOI THEO ĐỨC TIN CỦA HỌ

Đức Chúa Trời gọi bà là “công chúa”

Tại sao tên mới phù hợp với Sa-ra?

Kinh Thánh nói gì?

Chừng nào vẫn còn đau khổ và bất công thì sẽ không có bình an trên thế giới và bình an nội tâm. Vậy có giải pháp cho các vấn đề này không?

Các phần đáng chú ý khác

Có cần gia nhập một tổ chức tôn giáo không?

Có thể nào thờ phượng Đức Chúa Trời theo ý riêng không?