Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đấng Tối Cao sẽ làm gì?

Đấng Tối Cao sẽ làm gì?

Người ta có câu: “Hoạn nạn mới biết chân tình”. Khi gặp khó khăn, một số người nghĩ Đức Chúa Trời không giúp đỡ gì cả nên ngài không phải là bạn chân tình. Sự thật là Đức Chúa Trời đã làm nhiều điều trong quá khứ vì lợi ích chúng ta. Không những thế, trong tương lai ngài sẽ hành động để xóa bỏ mọi vấn đề và đau khổ ngày nay. Ngài sẽ làm gì?

XÓA BỎ SỰ GIAN ÁC

Đức Chúa Trời sẽ loại trừ tận gốc mọi sự gian ác. Kinh Thánh cho biết gốc rễ của sự gian ác: “Cả thế gian nằm dưới quyền của Kẻ Ác” (1 Giăng 5:19). “Kẻ Ác” chính là Sa-tan Ác Quỷ, kẻ mà Chúa Giê-su gọi là “kẻ cai trị thế gian này” (Giăng 12:31). Ảnh hưởng của Sa-tan trên thế gian là gốc rễ của mọi sự đau khổ. Đức Chúa Trời sẽ làm gì?

Qua Con ngài là Chúa Giê-su, Giê-hô-va Đức Chúa Trời sẽ sớm “diệt trừ kẻ có khả năng gây ra cái chết là Ác Quỷ” (Hê-bơ-rơ 2:14; 1 Giăng 3:8). Kinh Thánh nói chính Ác Quỷ cũng biết “chỉ còn một thời gian ngắn” nữa là hắn sẽ bị hủy diệt (Khải huyền 12:12). Ngoài ra, Đức Chúa Trời sẽ diệt trừ tất cả những người làm ác.—Thi thiên 37:9; Châm ngôn 2:22.

BIẾN TRÁI ĐẤT THÀNH ĐỊA ĐÀNG

Sau khi xóa bỏ mọi sự gian ác, Đấng Tạo Hóa sẽ thực hiện ý định muôn đời đối với nhân loại và trái đất. Điều gì đang đón đợi chúng ta?

Hòa bình và an ổn vững bền. “Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất, sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”.—Thi thiên 37:11.

Thức ăn dư dật, bổ dưỡng. “Trên đất, thóc lúa sẽ nên dồi dào, đến nỗi phủ kín các đỉnh non cao”.—Thi thiên 72:16.

Nhà ở vừa ý và việc làm thỏa nguyện. “Dân ta sẽ xây nhà và được ở đó, trồng vườn nho và được ăn trái... Những người ta chọn sẽ hưởng trọn vẹn công việc tay mình”.—Ê-sai 65:21, 22.

Bạn có mong một cuộc sống tươi đẹp như thế không? Chẳng bao lâu nữa, mọi người đều sẽ hưởng những điều ấy mỗi ngày.

XÓA BỎ BỆNH TẬT VÀ SỰ CHẾT

Ngày nay, không ai tránh khỏi sinh, lão, bệnh, tử, nhưng tương lai thì sẽ khác. Đức Chúa Trời sắp làm cho triển vọng mà giá chuộc của Chúa Giê-su mang lại trở thành hiện thực. Khi đó, “ai thể hiện đức tin nơi [Chúa Giê-su] sẽ không bị hủy diệt mà có được sự sống vĩnh cửu” (Giăng 3:16). Kết quả sẽ là gì?

Bệnh tật sẽ bị xóa bỏ. “Không cư dân nào sẽ nói: ‘Tôi đau ốm’. Dân sống trong xứ sẽ được tha lỗi lầm”.—Ê-sai 33:24.

Sự chết sẽ không còn. “Ngài sẽ nuốt sự chết đến muôn đời, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va sẽ lau nước mắt trên mọi mặt”.—Ê-sai 25:8.

Con người sẽ sống mãi mãi. “Món quà Đức Chúa Trời ban là sự sống vĩnh cửu qua Đấng Ki-tô Giê-su, Chúa chúng ta”.—Rô-ma 6:23.

Người chết sẽ sống lại. “Sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính” (Công vụ 24:15). Thật thế, món quà giá chuộc mang lại lợi ích cho cả người đã khuất.

Đức Chúa Trời sẽ dùng phương tiện nào để thực hiện tất cả những điều ấy?

 THIẾT LẬP MỘT CHÍNH PHỦ HOÀN HẢO

Đức Chúa Trời sẽ thực hiện ý định của ngài qua một chính phủ ở trên trời, có Vua là Chúa Giê-su (Thi thiên 110:1, 2). Chính phủ ấy chính là Nước mà Chúa Giê-su nhắc tới khi dạy các môn đồ cầu nguyện: “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời... Nước Cha trị đến”.—Ma-thi-ơ 6:9, 10, TVC.

Nước Đức Chúa Trời sẽ trị vì khắp đất và xóa bỏ mọi đau khổ trong lãnh thổ của mình. Nước này là chính phủ tốt nhất mà nhân loại từng có! Vì thế, Chúa Giê-su dốc sức rao truyền “tin mừng về Nước Trời” trong thời gian làm thánh chức trên đất, và bảo các môn đồ cũng thi hành sứ mạng này.—Ma-thi-ơ 4:23; 24:14.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời hứa tất cả những điều tuyệt diệu ấy vì lòng yêu thương bao la dành cho nhân loại. Hẳn bạn muốn biết và đến gần một đấng như vậy. Làm thế sẽ mang lại điều gì cho bạn? Bài sau sẽ giải thích.

ĐẤNG TỐI CAO SẼ LÀM GÌ? Ngài sẽ xóa bỏ bệnh tật và sự chết, làm cho nhân loại hợp nhất dưới chính phủ Nước Trời và biến trái đất thành địa đàng