Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Đấng Tối Cao đã làm gì?

Đấng Tối Cao đã làm gì?

Muốn biết một người rõ hơn, bạn có thể nhìn vào công việc của người đó và cách người đó ứng phó với những khó khăn, trở ngại. Tương tự thế, muốn biết Đức Chúa Trời rõ hơn, bạn có thể nhìn vào công việc của ngài. Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi biết rằng rất nhiều điều ngài đã làm trong quá khứ vẫn mang lại lợi ích cho mình ngay bây giờ và trong tương lai.

NGÀI ĐÃ DỰNG NÊN MUÔN VẬT VÌ CHÚNG TA

Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa Vĩ Đại, và “dù [ngài] là vô hình, nhưng từ lúc thế gian được dựng nên, khi xem xét những vật ngài tạo ra thì người ta có thể thấy rõ các đặc tính của ngài” (Rô-ma 1:20). “Ngài là Đấng Sáng Tạo của trái đất nhờ vào quyền năng ngài, là đấng lập nên địa cầu bởi sự khôn ngoan ngài và giăng các tầng trời ra bởi sự hiểu biết ngài” (Giê-rê-mi 10:12). Khi xem xét các kỳ công sáng tạo, chúng ta cũng thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến con người.

Đức Giê-hô-va tạo ra con người “theo hình ảnh ngài” (Sáng thế 1:27). Hãy xem điều này làm đời sống chúng ta thêm đặc biệt như thế nào. Chúng ta có thể phản ánh phần nào các đặc tính tuyệt vời của ngài. Chúng ta được phú cho khả năng hiểu quan điểm và tiêu chuẩn của ngài. Khi cố gắng sống phù hợp với quan điểm và tiêu chuẩn ấy, đời sống chúng ta hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Chúng ta còn có khả năng xây dựng mối quan hệ với ngài.

Trái đất là minh chứng cho thấy Đức Chúa Trời quan tâm đến con người. Sứ đồ Phao-lô giải thích về điều này như sau: “Ngài vẫn làm chứng về mình qua những việc tốt lành, ban cho [chúng ta] mưa từ trời, mùa màng bội thu, thực phẩm dồi dào và khiến lòng [chúng ta] tràn đầy vui mừng” (Công vụ 14:17). Đức Chúa Trời không chỉ ban mọi thứ ở mức vừa đủ để chúng ta có thể sống, mà còn dư dật và đa dạng để chúng ta thưởng thức đời sống. Nhưng đó vẫn chưa là gì so với ý định ban đầu của ngài dành cho chúng ta.

Đức Giê-hô-va đã tạo dựng trái đất để con người sống mãi mãi trên đó. Kinh Thánh nói: “Trái đất thì ngài ban cho loài người”, và ngài “tạo  ra nó chẳng phải vô cớ, nhưng dựng nên để có người ở” (Thi thiên 115:16; Ê-sai 45:18). Những người đó là ai và ở trên đất bao lâu? Kinh Thánh trả lời: “Người công chính sẽ hưởng trái đất và được sống trên đó mãi mãi”.—Thi thiên 37:29.

Để thực hiện ý định, Đức Giê-hô-va đã tạo ra người nam và người nữ là A-đam và Ê-va, rồi đặt họ trong một vườn địa đàng “để trồng trọt và chăm sóc vườn” (Sáng thế 2:8, 15). Ngài giao cho họ nhiệm vụ đầy thỏa nguyện gồm hai việc: “Hãy sinh sản và gia tăng nhiều, làm cho đầy cả đất và quản trị nó” (Sáng thế 1:28). Trước mắt A-đam và Ê-va là viễn cảnh sống mãi mãi trên đất. Đáng buồn thay, họ đã chọn bất tuân với Đức Chúa Trời nên đánh mất triển vọng thuộc về số “người công chính sẽ hưởng trái đất”. Phần cuối của bài này sẽ cho thấy điều đó không thay đổi ý định của Đức Giê-hô-va đối với trái đất. Nhưng trước hết, hãy xem Đức Chúa Trời đã làm gì khác nữa.

NGÀI ĐÃ BAN LỜI CỦA NGÀI

Lời của ngài chính là Kinh Thánh. Tại sao Đức Giê-hô-va ban Kinh Thánh cho chúng ta? Lý do chính là để chúng ta được biết về ngài (Châm ngôn 2:1-5). Điều này không có nghĩa là Kinh Thánh giải đáp mọi câu hỏi về Đức Chúa Trời—thật ra không sách nào chứa được hết thông tin về ngài (Truyền đạo 3:11). Nhưng mọi thông tin trong Kinh Thánh đều giúp chúng ta biết về ngài. Chúng ta hiểu ngài là đấng như thế nào khi đọc về cách ngài đối xử với con người. Chúng ta nhận ra loại người mà ngài đẹp lòng và loại người mà ngài không đẹp lòng (Thi thiên 15:1-5). Chúng ta thấy được quan điểm của ngài về phương diện thờ phượng, đạo đức và tiền bạc. Hơn nữa, Kinh Thánh phác họa một bức tranh rõ nét về Đức Giê-hô-va qua lời nói và hành động của Con ngài, là Chúa Giê-su.—Giăng 14:9.

Một lý do khác Đức Giê-hô-va ban Kinh Thánh là để giúp chúng ta biết làm sao đạt được đời sống hạnh phúc và ý nghĩa. Ngài dạy chúng ta cách xây dựng gia đình hạnh phúc, biết thỏa lòng và đương đầu với lo lắng. Như bài sau sẽ giải thích, Kinh Thánh trả lời những câu hỏi quan trọng như: Đâu là gốc rễ của mọi sự đau khổ? Tương lai sẽ ra sao? Ngoài ra, Kinh Thánh cũng cho biết Đức Chúa Trời đã làm gì để đảm bảo hoàn thành ý định ban đầu.

Kinh Thánh còn độc nhất vô nhị về nhiều điểm khác, chứng tỏ sách này đến từ Đức Chúa Trời. Dù Kinh Thánh do khoảng 40 người viết trong thời gian dài 1.600 năm nhưng chỉ có một chủ đề xuyên suốt, vì Đức Chúa Trời mới thật sự là Tác Giả của sách này (2 Ti-mô-thê 3:16). Khác với nhiều tác phẩm cổ xưa, nội dung Kinh Thánh được bảo tồn chính xác qua thời gian, và hàng ngàn bản chép tay cổ chứng minh điều đó. Dù nhiều người ra sức ngăn cản việc dịch, ấn hành và đọc Kinh Thánh, nhưng sách này vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Kinh Thánh hiện là sách được ấn hành và dịch ra nhiều thứ tiếng nhất. Đây chính là bằng chứng cho thấy “lời Đức Chúa Trời chúng ta còn mãi”.—Ê-sai 40:8.

NGÀI ĐÃ HÀNH ĐỘNG ĐỂ ĐẢM BẢO HOÀN THÀNH Ý ĐỊNH

Đức Chúa Trời đã thực hiện một bước quan trọng để đảm bảo hoàn thành ý định ban đầu. Như đã đề cập, ý định của ngài là cho con người sống mãi mãi trên đất. Thế nhưng, khi A-đam bất tuân với Đức Chúa Trời và phạm tội, ông cùng con cháu đã mất triển vọng này. Kinh Thánh nói: “Bởi một người mà tội lỗi vào thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, nên sự chết trải trên mọi người vì hết thảy đều có tội” (Rô-ma 5:12). Sự bất tuân của con người dường như gây trở ngại cho ý định của Đức Giê-hô-va. Ngài đã ứng phó thế nào?

Cách Đức Giê-hô-va ứng phó phù hợp với những đặc tính của ngài. Vì công bằng, ngài không bỏ qua tội lỗi của A-đam và Ê-va, nhưng vì yêu thương, ngài mở lối thoát cho con cháu họ. Là đấng khôn ngoan, Đức Giê-hô-va tìm ra giải pháp và lập tức tuyên bố giải pháp ấy (Sáng thế 3:15). Đó là nhân loại sẽ được giải thoát khỏi tội lỗi và sự chết nhờ Chúa Giê-su, Con ngài. Đức Giê-hô-va làm thế bằng cách nào?

 Nhằm cứu chuộc nhân loại khỏi hậu quả mà A-đam gây ra, Đức Giê-hô-va phái Chúa Giê-su xuống thế để dạy về con đường sự sống và “hiến mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người” * (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 14:6). Chúa Giê-su có đủ tư cách để trả giá chuộc vì ngài là người hoàn hảo, không tội lỗi, như A-đam lúc ban đầu. Ngài còn tuyệt đối vâng lời cho đến chết trong khi A-đam thì bất tuân. Sau khi Chúa Giê-su chết một cách oan uổng, Đức Giê-hô-va đã làm cho ngài sống lại để trở về trời. Khi ấy, Chúa Giê-su đã làm điều mà A-đam không làm được, đó là đem đến triển vọng sống đời đời cho những ai biết vâng lời. Kinh Thánh nói: “Bởi sự không vâng lời của một người mà nhiều người trở thành kẻ tội lỗi, cũng thế, bởi sự vâng lời của một người mà nhiều người sẽ trở nên công chính” (Rô-ma 5:19). Qua giá chuộc của Chúa Giê-su, Đức Chúa Trời sẽ thực hiện lời hứa là cho nhân loại sống đời đời trên đất.

Chúng ta hiểu Đức Giê-hô-va rõ hơn khi nhìn vào cách ngài ứng phó trước sự bất tuân của A-đam. Không gì có thể ngăn ngài hoàn thành ý định; lời của ngài “chắc chắn làm thành việc [ngài] sai khiến” (Ê-sai 55:11). Tình yêu thương mà ngài dành cho chúng ta thật bao la. “Trong trường hợp của chúng ta, tình yêu thương của Đức Chúa Trời được tỏ ra qua điều này: Đức Chúa Trời đã sai Con một của ngài xuống thế gian, hầu nhờ Con ấy mà chúng ta có sự sống. Tình yêu thương ấy nằm ở điểm này: Không phải chúng ta yêu thương Đức Chúa Trời, nhưng ngài yêu thương chúng ta và phái Con ngài đến làm vật tế lễ cầu hòa vì tội lỗi chúng ta”.—1 Giăng 4:9, 10.

Đức Chúa Trời “thậm chí không tiếc Con mình mà đã hy sinh Con ấy cho hết thảy chúng ta”, nên chúng ta tin chắc ngài sẽ “nhân từ ban cho chúng ta mọi thứ” mà ngài đã hứa (Rô-ma 8:32). Ngài đã hứa gì? Mời bạn xem tiếp.

ĐẤNG TỐI CAO ĐÃ LÀM GÌ? Đức Giê-hô-va tạo ra con người để họ sống đời đời trên đất. Ngài ban Kinh Thánh để chúng ta biết về ngài. Ngài cung cấp giá chuộc qua Chúa Giê-su để đảm bảo hoàn thành ý định của ngài

^ đ. 16 Để biết thêm về giá chuộc, xin xem chương 5 của sách Kinh Thánh dạy chúng ta điều gì? do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản và có thể tải về tại www.jw.org.