Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI TRANG BÌA | THẾ GIỚI THẦN LINH​SỰ THẬT LÀ GÌ?

Khải tượng về tầng trời vô hình

Khải tượng về tầng trời vô hình

Kinh Thánh ghi lại một số khải tượng kỳ diệu cho phép chúng ta như thể nhìn vào tận lĩnh vực vô hình ở trên trời. Chúng tôi mời bạn xem kỹ những khải tượng này. Dù không phải mọi thứ trong khải tượng đều được hiểu theo nghĩa đen, nhưng các khải tượng có thể giúp bạn không chỉ hình dung những ai sống trong thế giới thần linh mà còn biết họ ảnh hưởng thế nào đến bạn.

ĐỨC GIÊ-HÔ-VA LÀ ĐẤNG TỐI CAO

“Trên trời có cái ngai và một đấng ngồi trên ngai đó. Đấng ấy trông như ngọc thạch anh và đá quý màu đỏ, có một cái cầu vồng giống như ngọc lục bảo bao quanh ngai”.—Khải huyền 4:2, 3.

“Ánh sáng thấy chung-quanh đó giống như ánh sáng của cái mống [cầu vồng] trong mây khi đương mưa. Ấy là tỏ ra hình-trạng của sự vinh-quang Đức Giê-hô-va”.—Ê-xê-chi-ên 1:28.

Những khải tượng này được ban cho sứ đồ Giăng và nhà tiên tri Ê-xê-chi-ên. Chúng miêu tả sự huy hoàng của Đức Chúa Trời Tối Cao, là Đức Giê-hô-va, bằng những vật mà chúng ta có thể dễ hình dung như đá quý rực rỡ, cầu vồng và ngai uy nghi. Những lời ấy cho chúng ta biết sự hiện diện của Đức Giê-hô-va mang vẻ đẹp rực rỡ, huy hoàng và thanh bình.

Sự miêu tả đó cũng phù hợp với lời của người viết Thi-thiên: “Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi-khen lắm lắm; Ngài đáng kính-sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình-tượng; còn Đức Giê-hô-va đã dựng-nên các từng trời. Sự tôn-vinh và sự oai-nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng-lực và sự hoa-mỹ ở nơi thánh Ngài”.—Thi-thiên 96:4-6.

Dù là Đấng Tối Cao, Đức Giê-hô-va vẫn mời chúng ta đến với ngài qua lời cầu nguyện và bảo đảm rằng ngài nghe chúng ta (Thi-thiên 65:2). Đức Chúa Trời yêu thương và quan tâm đến chúng ta nhiều đến nỗi sứ đồ Giăng có thể viết: “Đức Chúa Trời là tình yêu thương”.—1 Giăng 4:8.

CHÚA GIÊ-SU Ở CÙNG ĐỨC CHÚA TRỜI

“[Môn đồ của Chúa Giê-su là Ê-tiên] tràn đầy thần khí ngó chăm lên trời, thấy sự vinh hiển của Đức Chúa Trời và Chúa Giê-su đứng bên hữu ngài. Ông nói: ‘Kìa! Tôi thấy các tầng trời mở ra và Con Người đứng bên hữu Đức Chúa Trời’”.—Công vụ 7:55, 56.

Không lâu trước khi Ê-tiên thấy khải tượng này, Chúa Giê-su đã bị xử tử do sự xúi giục của chính những người mà Ê-tiên đang nói chuyện—những nhà lãnh đạo Do Thái. Khải tượng xác nhận rằng Chúa Giê-su đang sống, ngài đã sống lại và được vinh hiển. Sứ đồ Phao-lô viết về điều này  như sau: “[Đức Giê-hô-va] làm [Chúa Giê-su] sống lại và đặt ngồi bên hữu mình ở trên trời, cao hơn mọi chính phủ, quyền hành, thế lực, quyền cai trị và mọi danh, không chỉ trong thời đại này mà trong cả tương lai”.—Ê-phê-sô 1:20, 21.

Ngoài việc miêu tả vị thế cao trọng của Chúa Giê-su, Kinh Thánh còn cho thấy ngài quan tâm sâu xa đến con người, giống như Đức Giê-hô-va. Trong thời gian truyền giáo trên đất, Chúa Giê-su chữa lành người bị đau yếu và làm người chết sống lại. Qua việc hy sinh mạng sống, ngài thể hiện tình yêu thương sâu đậm đối với Đức Chúa Trời và nhân loại (Ê-phê-sô 2:4, 5). Hiện nay Chúa Giê-su đang đứng bên hữu Đức Chúa Trời. Ngài sẽ sớm thực thi uy quyền và ban ân phước dồi dào cho những người biết vâng lời ở khắp mọi nơi.

CÁC THIÊN SỨ HẦU VIỆC ĐỨC CHÚA TRỜI

“Ta [nhà tiên tri Đa-ni-ên] nhìn-xem cho đến chừng các ngôi đã đặt, và có Đấng Thượng-cổ [Đức Giê-hô-va] ngồi ở trên... ngàn ngàn hầu-hạ Ngài và muôn muôn đứng trước mặt Ngài”.—Đa-ni-ên 7:9, 10.

Trong khải tượng, Đa-ni-ên thấy trên trời không chỉ có một mà có muôn ngàn thiên sứ. Khải tượng ấy hẳn thật đáng kinh ngạc! Thiên sứ là những tạo vật thần linh vinh hiển, thông minh và có quyền năng. Trong hàng ngũ thiên sứ có các sê-ra-phim và chê-ru-bim. Kinh Thánh nhắc đến thiên sứ hơn 250 lần.

Thiên sứ không phải là những người từng sống trên đất, chết và được lên trời. Đức Giê-hô-va tạo ra các thần linh này rất lâu trước khi có con người. Khi trái đất được dựng nên, các thiên sứ đã có mặt để quan sát, rồi cất tiếng reo mừng.—Gióp 38:4-7.

Một cách mà các thiên sứ trung thành ấy hầu việc Đức Chúa Trời là tham gia rao truyền tin mừng về Nước Đức Chúa Trời, một công việc quan trọng nhất đang được thi hành trên đất ngày nay (Ma-thi-ơ 24:14). Điều này được tiết lộ trong một khải tượng được ban cho sứ đồ Giăng, ông viết: “Tôi thấy một thiên sứ khác đang bay giữa trời, thiên sứ ấy có tin mừng vĩnh cửu để loan báo cho dân cư trên đất, cho mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân tộc” (Khải huyền 14:6). Dù không còn nói chuyện với con người ngày nay  như thời xưa, nhưng các thiên sứ vẫn giúp những người đang rao truyền tin mừng tìm đến người có lòng thành.

SA-TAN LỪA GẠT HÀNG TRIỆU NGƯỜI

“Trên trời xảy ra một trận chiến: Mi-chen [Chúa Giê-su] cùng các thiên sứ của mình chiến đấu với con rồng, con rồng cũng cùng các sứ nó chiến đấu với họ, nhưng nó không thắng, và chẳng còn chỗ nào trên trời cho chúng nữa. Vậy, con rồng lớn ấy đã bị quăng xuống; đó là con rắn xưa kia, gọi là Kẻ Quỷ Quyệt và Sa-tan, là kẻ lừa gạt toàn thể dân cư trên đất; hắn đã bị quăng xuống trái đất, các sứ hắn cũng bị quăng xuống cùng với hắn”.—Khải huyền 12:7-9.

Ở trên trời đã không luôn có bình an. Ngay từ thời đầu của lịch sử nhân loại, một thiên sứ đã tham muốn được thờ phượng. Thế nên, hắn phản nghịch Đức Giê-hô-va và trở thành Sa-tan, có nghĩa là “kẻ chống đối”. Sau này, nhiều thiên sứ khác cũng theo Sa-tan phản nghịch và trở thành các quỷ. Chúng vô cùng độc ác, chống nghịch Đức Giê-hô-va và dẫn hầu hết nhân loại đi theo đường lối trái ngược với sự hướng dẫn đầy yêu thương của ngài.

Sa-tan và các quỷ thật tàn nhẫn và đồi bại. Chúng là kẻ thù của nhân loại và gây ra bao đau khổ trên đất. Ví dụ, Sa-tan đã giết đàn gia súc và các đầy tớ của một người trung thành là Gióp. Sau đó, hắn giết mười người con của ông bằng cách khiến “một ngọn gió lớn” thổi sập ngôi nhà mà các con ông đang tụ họp. Rồi Sa-tan khiến Gióp mắc “một bịnh ung-độc, từ bàn chân cho đến chót đầu”.—Gióp 1:7-19; 2:7.

Nhưng không lâu nữa, Sa-tan sẽ bị tiêu diệt. Kể từ khi bị quăng xuống trái đất, hắn biết “mình chỉ còn một thời gian ngắn” (Khải huyền 12:12). Thật thế, Sa-tan không còn hy vọng, và đó quả là một tin mừng!

NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC LÊN TRỜI

‘Chúa Giê-su mua cho Đức Chúa Trời những người từ mọi chi phái, mọi thứ tiếng, mọi dân tộc cùng mọi nước, ngài lập họ thành một nước và thầy tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta, họ sẽ làm vua cai trị trái đất’.—Khải huyền 5:9, 10.

Chúa Giê-su đã được sống lại và lên trời, và những người khác cũng sẽ có đặc ân này. Ngài nói với các sứ đồ trung thành: “Tôi sắp đi chuẩn bị một chỗ cho anh em... [Tôi] sẽ trở lại đón anh em về  nhà tôi, để tôi ở đâu, anh em cũng ở đó”.—Giăng 14:2, 3.

Những người đó được chọn lên trời là có lý do. Cùng với Chúa Giê-su, họ hợp thành chính phủ Nước Trời, là chính phủ sau này sẽ cai trị và đem lại nhiều ân phước cho mọi dân cư trên đất. Đó là chính phủ mà Chúa Giê-su đã dạy các môn đồ cầu xin trong lời cầu nguyện mẫu: “Lạy Cha chúng con ở trên trời, xin cho danh Cha được nên thánh. Xin Nước Cha được đến, ý Cha được thực hiện ở trên trời cũng như dưới đất”.—Ma-thi-ơ 6:9, 10.

CÔNG VIỆC CỦA NHỮNG NGƯỜI Ở TRÊN TRỜI

“Tôi [sứ đồ Giăng] nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói rằng: ‘Này! Đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa nhân loại... Ngài sẽ lau hết nước mắt trên mắt họ, sẽ không còn sự chết, than van, khóc lóc hay đau đớn nữa. Những điều trước kia nay đã qua rồi’”.—Khải huyền 21:3, 4.

Khải tượng mang tính tiên tri này nói đến thời kỳ khi Nước Đức Chúa Trời, gồm Chúa Giê-su và những người được lên trời, sẽ chấm dứt sự cai trị của Sa-tan và biến trái đất thành địa đàng. Những điều gây ra biết bao đau khổ cho nhân loại sẽ biến mất. Thậm chí sự chết cũng không còn.

Nhưng còn hàng tỉ người chết mà không được sống lại để lên trời thì sao? Trong tương lai, họ sẽ được sống lại trên đất với triển vọng sống mãi mãi trong địa đàng.—Lu-ca 23:43.

Những khải tượng này bảo đảm với chúng ta rằng Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su, các thiên sứ trung thành và những người được lên trời đều quan tâm sâu xa đến chúng ta và hành động vì lợi ích của chúng ta. Để biết thêm điều họ sẽ làm, chúng tôi mời bạn liên lạc với Nhân Chứng Giê-hô-va hoặc truy cập trang web www.jw.org/vi và tải về sách Kinh Thánh thật sự dạy gì?.