Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Nước Đức Chúa Trời là gì?

MỘT SỐ NGƯỜI TIN Nước Trời tượng trưng cho sự cai trị của Đức Chúa Trời ở trong lòng một người; người khác nghĩ Nước Trời là thành quả do nỗ lực của con người hầu mang lại hòa bình và tình đoàn kết trên thế giới. Còn bạn thì sao?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Chúa trên trời sẽ dựng nên một nước không bao giờ bị hủy-diệt,... nó sẽ đánh tan và hủy-diệt hết các nước [của con người] trước kia” (Đa-ni-ên 2:44). Nước Đức Chúa Trời là một chính phủ có thật.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Nước Đức Chúa Trời cai trị từ trời.​—Ma-thi-ơ 10:7; Lu-ca 10:9.

  • Đức Chúa Trời dùng Nước ấy để hoàn thành ý định của ngài ở trên trời và dưới đất.​—Ma-thi-ơ 6:10.

Khi nào Nước Đức Chúa Trời sẽ đến?

BẠN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

  • Chẳng ai biết

  • Sắp đến

  • Không bao giờ

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Tin mừng này về Nước Đức Chúa Trời sẽ được rao truyền khắp đất để làm chứng cho muôn dân, bấy giờ sẽ đến thời điểm kết thúc” (Ma-thi-ơ 24:14). Khi tin mừng được rao giảng trọn vẹn thì Nước Trời sẽ đến để chấm dứt thế gian gian ác này.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Không ai trên đất biết chính xác khi nào Nước Trời sẽ đến.—Ma-thi-ơ 24:36.

  • Lời tiên tri của Kinh Thánh cho thấy Nước Trời sắp đến.—Ma-thi-ơ 24:3, 7, 12.