Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Có phải tôn giáo là do con người tạo ra?

MỘT SỐ NGƯỜI TIN tôn giáo do con người tạo ra; những người khác nghĩ rằng Đức Chúa Trời dùng tôn giáo để giúp người ta đến gần ngài. Còn bạn thì sao?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Có một “hình thức thờ phượng thanh sạch và không ô uế theo quan điểm của Đức Chúa Trời, Cha chúng ta” (Gia-cơ 1:27). Hình thức thờ phượng thanh sạch, tức tôn giáo thật, đến từ Đức Chúa Trời.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Để làm Đức Chúa Trời vui lòng, một tôn giáo phải dựa trên sự thật Kinh Thánh.—Giăng 4:23, 24.

  • Tôn giáo dựa trên tư tưởng con người chỉ là vô nghĩa.—Mác 7:7, 8.

Có cần thiết phải theo một tổ chức tôn giáo không?

BẠN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

  • Không

  • Còn tùy

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau” (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Đức Chúa Trời muốn những người thờ phượng ngài nhóm lại thành một tổ chức.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Những người thờ phượng Đức Chúa Trời nên hợp nhất với nhau về niềm tin.—1 Cô-rinh-tô 1:10, 11.

  • Các thành viên của tôn giáo được Đức Chúa Trời chấp nhận tạo thành một đoàn thể anh em quốc tế.—1 Phi-e-rơ 2:17.