Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Sự so sánh hữu ích nhất cho cuộc sống bạn

Sự so sánh hữu ích nhất cho cuộc sống bạn

Bạn có nghĩ bạn là tín đồ Đấng Ki-tô không? Nếu có, bạn là một trong số hơn hai tỉ người trên thế giới nhận mình là môn đồ Chúa Giê-su. Ngày nay có hàng ngàn giáo phái cho rằng mình thuộc đạo Đấng Ki-tô, nhưng họ có sự chia rẽ vì các giáo lý mâu thuẫn nhau và quan điểm cũng khác biệt. Vậy, có lẽ niềm tin của bạn không giống với niềm tin của các tín đồ Đấng Ki-tô khác. Những điều bạn tin có thật sự quan trọng không? Có, nếu bạn muốn đi theo đạo Đấng Ki-tô như được dạy trong Kinh Thánh.

Các môn đồ thời ban đầu của Chúa Giê-su được biết đến là “tín đồ Đấng Ki-tô” (Công vụ 11:26). Không cần phải đặt thêm các tên khác để nhận diện ra họ, vì lúc đó chỉ có một đạo Đấng Ki-tô duy nhất. Tín đồ Đấng Ki-tô đã theo sát sự dạy dỗ và hướng dẫn của Đấng thành lập đạo Đấng Ki-tô là Chúa Giê-su. Còn nhà thờ của bạn thì sao? Bạn có tin rằng họ dạy những điều Chúa Giê-su dạy không? Và niềm tin của họ có giống với các môn đồ thời ban đầu không? Làm sao bạn biết chắc? Chỉ có một cách, đó là dùng Kinh Thánh.

 Hãy xem xét điều này: Chúa Giê-su Ki-tô rất quý trọng Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời. Ngài không chấp nhận bất kỳ ai xem trọng truyền thống loài người thay vì những dạy dỗ trong Kinh Thánh (Mác 7:9-13). Chúng ta có thể kết luận rằng môn đồ chân chính của Chúa Giê-su sẽ căn cứ niềm tin của mình trên Kinh Thánh. Thế nên, mỗi tín đồ hãy tự nhủ: ‘Những dạy dỗ trong nhà thờ của mình có hòa hợp với Kinh Thánh không?’. Để trả lời câu hỏi này, mời bạn hãy so sánh những dạy dỗ trong nhà thờ với những điều Kinh Thánh dạy.

Chúa Giê-su nói rằng sự thờ phượng của chúng ta dành cho Đức Chúa Trời phải dựa vào sự thật, và sự thật đó được tìm thấy trong Kinh Thánh (Giăng 4:24; 17:17). Và sứ đồ Phao-lô nói rằng sự cứu rỗi của chúng ta tùy thuộc vào sự “hiểu biết chính xác về sự thật” (1 Ti-mô-thê 2:4). Vậy, điều trọng yếu là niềm tin của chúng ta phải căn cứ vào sự thật chính xác trong Kinh Thánh, vì điều này quyết định sự cứu rỗi của chúng ta!

CÁCH SO SÁNH NIỀM TIN CỦA CHÚNG TA VỚI KINH THÁNH

Chúng tôi mời bạn xem sáu câu hỏi sau đây và để ý đến lời giải đáp của Kinh Thánh. Hãy tra các câu Kinh Thánh được trích dẫn và suy ngẫm lời giải đáp. Sau đó hãy tự hỏi: ‘Nhà thờ của mình có dạy giống Kinh Thánh không?’.

Đây có thể là sự so sánh hữu ích nhất cho cuộc sống bạn. Bạn có muốn so sánh những dạy dỗ trong nhà thờ với những gì Kinh Thánh dạy không? Nhân Chứng Giê-hô-va rất sẵn lòng giúp bạn tìm hiểu những sự thật rõ ràng trong Kinh Thánh. Hãy hỏi Nhân Chứng Giê-hô-va để tìm hiểu Kinh Thánh miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập trang web của chúng tôi là jw.org/vi.