Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Vào thời Kinh Thánh, các cuộn sách được làm ra và sử dụng như thế nào?

Các cuộn sách Kinh Thánh Ê-xơ-tê bằng da thường và da tốt, từ thế kỷ 18

Sách Phúc âm Lu-ca nói về việc Chúa Giê-su mở cuộn sách Ê-sai ra đọc rồi sau đó cuộn lại. Ở cuối Phúc âm của Giăng, Giăng cũng nhắc về một cuộn sách và nói rằng ông không thể ghi lại vào cuộn sách hết tất cả những phép lạ mà Chúa Giê-su đã làm.—Lu-ca 4:16-20; Giăng 20:30; 21:25.

Các cuộn sách được làm ra như thế nào? Các mảnh vật liệu như da hoặc giấy cói được dán lại để tạo thành một miếng dài. Sau đó, cuộn sách có thể được quấn vào một khúc gỗ với mặt có chữ nằm phía trong. Văn bản được viết theo từng cột ngắn thẳng đứng. Các cột đó nằm trải dài theo chiều rộng của cuộn sách. Nếu cuộn sách dài, nó sẽ có hai khúc gỗ ở hai đầu. Người đọc sẽ dùng hai khúc gỗ đó để mở cuộn sách bằng tay này và cuộn nó lại bằng tay kia cho đến khi mở đến được chỗ cần tìm.

Từ điển Kinh Thánh Anchor (The Anchor Bible Dictionary) cho biết: “Một cuộn sách có ưu thế là đủ dài (thường khoảng 10m) để có thể viết trọn một quyển sách và chiếm không gian nhỏ khi được cuộn lại”. Chẳng hạn, người ta ước đoán để viết sách Phúc âm Lu-ca có thể cần một cuộn sách dài khoảng 9,5m. Một số cuộn sách có rìa trên và dưới được cắt tỉa, chà mịn bằng đá mài và được nhuộm.

Các “trưởng tế” được đề cập trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp có thể là ai?

Từ lúc bắt đầu chức tế lễ ở Y-sơ-ra-ên, mỗi lần chỉ có một người phụng sự trong vai trò thầy tế lễ thượng phẩm. Đây là chức vụ kéo dài suốt đời (Dân-số Ký 35:25). A-rôn là người đầu tiên đảm nhận chức vụ ấy. Sau đó, đặc ân này thường được truyền từ cha qua con trưởng nam (Xuất Ê-díp-tô Ký 29:9). Nhiều người nam thuộc dòng dõi của A-rôn phụng sự trong vai trò thầy tế lễ, nhưng chỉ một số ít người là thầy tế lễ thượng phẩm.

Khi nước Y-sơ-ra-ên bị ngoại bang thống trị, những nhà cai trị không phải là người Y-sơ-ra-ên đã tùy ý bổ nhiệm và cách chức những thầy tế lễ thượng phẩm người Do Thái. Tuy nhiên, những thầy tế lễ thượng phẩm hầu như luôn được chọn từ một số gia đình quyền thế, chủ yếu thuộc dòng dõi A-rôn. Cụm từ “trưởng tế” có lẽ ám chỉ đến các thầy tế lễ có vai trò chính. Các trưởng tế có lẽ bao gồm những người đứng đầu 24 ban tế lễ, những thành viên ưu tú của gia đình các thầy tế lễ thượng phẩm và các thầy tế lễ thượng phẩm đã bị cách chức, ví dụ như An-ne.​—1 Sử-ký 24:1-19; Ma-thi-ơ 2:4; Mác 8:31; Công vụ 4:6.