THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 29-8 đến 25-9-2016.

Họ tình nguyện đến​—Ghana

Những ai chọn phụng sự ở nơi cần nhiều người rao truyền Nước Trời hơn gặp nhiều khó khăn nhưng cũng được nhiều phần thưởng.

Hãy tìm kiếm Nước Trời, thay vì của cải vật chất

Chúa Giê-su giải thích tại sao chúng ta nên kiểm soát những ước muốn vật chất.

Tại sao chúng ta phải “luôn thức canh”?

Ba ảnh hưởng tiêu cực có thể làm suy yếu sự cảnh giác nếu chúng ta không cẩn thận.

“Đừng sợ, ta sẽ giúp-đỡ ngươi”

Đức Giê-hô-va đã chứng tỏ ngài là bạn trung tín trong những lúc lo lắng và gian truân.

Biết ơn vì được hưởng lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời

Biểu hiện cao cả nhất về lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời đối với nhân loại là gì?

Hãy rao báo tin mừng về lòng nhân từ bao la của Đức Chúa Trời

Làm thế nào ‘tin mừng về Nước Đức Chúa Trời’ làm nổi bật lòng nhân từ bao la của Đức Giê-hô-va?

Độc giả thắc mắc

Việc hai cây gậy hiệp làm một như được miêu tả nơi Ê-xê-chi-ên chương 37 có nghĩa gì?