Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Trong sự ứng nghiệm thời hiện đại, người đeo sừng mực tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô, là đấng ghi dấu những ai sẽ sống sót

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Người đeo sừng mực và sáu người cầm khí giới giết lát được miêu tả trong sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên tượng trưng cho ai?

Họ tượng trưng cho lực lượng trên trời đã tham gia vào cuộc hủy diệt thành Giê-ru-sa-lem, và cũng sẽ tham gia vào cuộc hủy diệt thế gian gian ác của Sa-tan tại Ha-ma-ghê-đôn. Tại sao sự hiểu biết được điều chỉnh này là hợp lý?

Sau khi Ê-xê-chi-ên nhìn thấy những sự gian ác đang diễn ra tại Giê-ru-sa-lem bội đạo trước khi thành ấy bị hủy diệt vào năm 607 TCN, ông đã được ban cho một sự hiện thấy về các sự kiện dẫn đến cuộc hủy diệt đó. Ông thấy sáu người cầm khí giới giết lát. Ông cũng thấy một người ở giữa họ “mặc vải gai” và “đeo sừng mực” (Ê-xê 8:6-12; 9:2, 3). Người này được lệnh: “Hãy trải qua giữa thành,... ghi dấu trên trán những người nào than-thở khóc-lóc về mọi sự gớm-ghiếc đã phạm giữa thành nầy”. Sau đó, những người cầm khí giới giết lát được lệnh giết tất cả những ai ở trong thành mà không được ghi dấu (Ê-xê 9:4-7). Sự hiện thấy này dạy chúng ta bài học gì, và người đeo sừng mực là ai?

Lời tiên tri này được đưa ra vào năm 612 TCN, và có sự ứng nghiệm lần đầu khi thành Giê-ru-sa-lem bị quân Ba-by-lôn hủy diệt chỉ 5 năm sau đó. Dù người Ba-by-lôn ngoại giáo được phép tiến hành cuộc hủy diệt ấy, nhưng họ đóng vai trò là những người hành quyết của Đức Giê-hô-va (Giê 25:9, 15-18). Lý do là vì Đức Giê-hô-va dùng họ để trừng phạt dân bội đạo của ngài. Tuy nhiên, cuộc hủy diệt không diễn ra một cách bừa bãi. Người công chính không bị hủy diệt chung với kẻ gian ác. Đức Giê-hô-va đã yêu thương cung cấp sự sắp đặt để giải cứu những người Do Thái không đồng tình với những sự gớm ghiếc xảy ra trong thành Giê-ru-sa-lem.

Ê-xê-chi-ên không tham gia công việc ghi dấu, và cũng không tham gia vào cuộc hủy diệt. Thay vì thế, việc thi hành sự phán xét sẽ do các thiên sứ chỉ huy. Thế nên, qua lời tiên tri này, như thể chúng ta được phép nhìn thấy phía sau sân khấu, vào chính cõi trời. Đức Giê-hô-va đã sai các thiên sứ của ngài không chỉ sắp xếp cuộc hủy diệt những kẻ gian ác mà còn tách những người công chính ra để họ được sống sót. *

Trước đây, chúng ta đã giải thích rằng trong sự ứng nghiệm của sự hiện thấy này vào thời hiện đại, người đeo sừng mực tượng trưng cho các tín đồ được xức dầu còn sót lại. Chúng ta từng nghĩ rằng những ai hưởng ứng thông điệp đang được rao giảng sẽ được ghi dấu ngay bây giờ để được sống sót. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, việc điều chỉnh sự giải thích này đã trở nên cần thiết. Theo những gì được nói đến nơi Ma-thi-ơ 25:31-33, Chúa Giê-su là đấng phán xét con người. Ngài thi hành sự phán xét cuối cùng trong thời gian diễn ra hoạn nạn lớn, tách những ai giống như chiên, là những người sẽ sống sót, ra khỏi những ai bị xem là dê, là những người sẽ bị hủy diệt.

Vậy, với sự hiểu biết được điều chỉnh này, chúng ta học được những bài học nào từ sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên? Có ít nhất năm bài học:

  1. Trong thời gian trước khi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt, Ê-xê-chi-ên đã phụng sự với tư cách là người canh cùng với Giê-rê-mi, cũng giống như điều Ê-sai đã làm trước đó. Ngày nay, Đức Giê-hô-va đang dùng một nhóm nhỏ các tôi tớ được xức dầu để cung cấp thức ăn cho dân ngài và cảnh báo những người khác trước khi hoạn nạn lớn bùng nổ. Tất cả “các đầy tớ” của Đấng Ki-tô cũng tham gia công việc cảnh báo đó.—Mat 24:45-47.

  2. Ê-xê-chi-ên không tham gia vào việc ghi dấu người ta để họ sống sót; các tôi tớ của Đức Chúa  Trời thời nay cũng vậy. Họ chỉ truyền đạt thông điệp của Đức Giê-hô-va. Đây là một phần của công việc rao giảng được thực hiện dưới sự hướng dẫn của thiên sứ.—Khải 14:6.

  3. Trong thời Ê-xê-chi-ên, không ai nhận được một dấu theo nghĩa đen trên trán mình. Ngày nay cũng vậy. Người ta cần làm gì hầu được ghi dấu theo cách tượng trưng để sống sót? Họ cần hưởng ứng công việc rao giảng đang diễn ra, mặc lấy nhân cách tín đồ đạo Đấng Ki-tô, dâng mình cho Đức Giê-hô-va và trung thành ủng hộ các anh em của Chúa Giê-su (Mat 25:35-40). Những ai làm các điều ấy sẽ được ghi dấu để sống sót trong hoạn nạn lớn sắp đến.

  4. Trong sự ứng nghiệm thời hiện đại, người đeo sừng mực tượng trưng cho Chúa Giê-su Ki-tô, là đấng ghi dấu những ai sẽ sống sót. Đám đông sẽ được ghi dấu khi họ được xét là chiên trong hoạn nạn lớn. Điều này sẽ giúp họ nhận được sự sống vĩnh cửu trên đất.—Mat 25:34, 46. *

  5. Trong sự ứng nghiệm thời hiện đại, sáu người cầm khí giới giết lát tượng trưng cho đạo binh trên trời của Chúa Giê-su do chính ngài dẫn đầu. Họ sẽ sớm hủy diệt các nước và loại bỏ mọi sự gian ác.—Ê-xê 9:2, 6, 7; Khải 19:11-21.

Việc hiểu biết những bài học giá trị này giúp chúng ta càng tin chắc rằng Đức Giê-hô-va không hủy diệt người công chính chung với kẻ gian ác (2 Phi 2:9; 3:9). Chúng ta cũng được nhắc về tầm quan trọng của công việc rao giảng trong thời chúng ta. Mọi người cần được nghe lời cảnh báo trước khi đến thời điểm kết thúc!—Mat 24:14.

^ đ. 6 Dù không nhận được một dấu theo nghĩa đen ở trên trán, những người như Ba-rúc (thư ký của Giê-rê-mi), Ê-bết-Mê-lết người Ê-thi-ô-bi, và những người Rê-cáp đã được cứu (Giê 35:1-19; 39:15-18; 45:1-5). Họ được ghi dấu theo cách tượng trưng để sống sót.

^ đ. 12 Những tín đồ trung thành được xức dầu không cần nhận được dấu này để sống sót. Thay vì thế, họ sẽ được đóng ấn lần cuối trước khi qua đời hoặc trước khi hoạn nạn lớn bùng nổ.—Khải 7:1, 3.