THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 9 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 24-10 đến 27-11-2016.

“Tay ngươi chớ yếu-đuối”

Đức Giê-hô-va thêm sức và khích lệ các tôi tớ của ngài như thế nào? Bằng cách nào anh chị có thể làm điều tương tự?

Hãy tiếp tục tranh đấu để nhận được ân phước của Đức Giê-hô-va

Dân của Đức Chúa Trời phải đối mặt với nhiều chướng ngại khi họ tiếp tục tìm kiếm sự chấp nhận của ngài. Dù vậy, họ có thể chiến thắng!

Độc giả thắc mắc

Hê-bơ-rơ 4:12 nói rằng “lời Đức Chúa Trời là lời sống, có quyền lực”. “Lời Đức Chúa Trời” được nói đến ở đây là gì?

Bênh vực tin mừng trước các quan chức cấp cao

Chúng ta có thể học từ cách sứ đồ Phao-lô tận dụng hệ thống pháp luật vào thời của ông.

Cách ăn mặc của anh chị có tôn vinh Đức Chúa Trời?

Các nguyên tắc Kinh Thánh có thể hướng dẫn chúng ta.

Lợi ích từ sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va vào thời nay

Các Nhân Chứng ở Ba Lan và Fiji đưa ra những quyết định khôn ngoan.

Hỡi các bạn trẻ, hãy củng cố đức tin của mình

Bạn có cảm thấy mình bị áp lực chấp nhận những niềm tin phổ biến không, chẳng hạn như việc tin nơi thuyết tiến hóa thay vì tin nơi sự sáng tạo? Nếu vậy, bạn nên xem xét thông tin trong bài này.

Hỡi các bậc cha mẹ, hãy giúp con cái xây dựng đức tin

Đôi lúc anh chị có cảm thấy mình không đủ khả năng để chu toàn trách nhiệm này? Bốn bước nào có thể giúp anh chị thành công?