Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Sự “bảo đảm” và “dấu” mà mỗi tín đồ được xức dầu nhận được từ Đức Chúa Trời là gì?—2 Cô 1:21, 22.

Trong quá khứ, một chiếc nhẫn dùng để đóng dấu được ép vào đất sét hoặc sáp để xác thực một tài liệu

Sự bảo đảm: Theo một tài liệu tham khảo, từ Hy Lạp được dịch là “bảo đảm” ở 2 Cô-rinh-tô 1:22 là “một thuật ngữ kỹ thuật về thương mại và pháp lý” có nghĩa “tiền trả trước lần đầu, tiền đặt cọc, vật làm tin, mà trả trước một phần của giá mua bán, và do đó đảm bảo một quyền hợp pháp đối với đối tượng được mua bán hoặc làm cho một hợp đồng có hiệu lực”. Trong trường hợp của những người được xức dầu, khoản thanh toán đầy đủ, hay phần thưởng, được miêu tả nơi 2 Cô-rinh-tô 5:1-5 bao gồm việc mặc một thân thể thần linh không bao giờ mục rữa. Phần thưởng ấy cũng bao gồm việc nhận được món quà là sự sống bất tử.—1 Cô 15:48-54.

Trong tiếng Hy Lạp hiện đại, một từ có liên quan với cụm từ trên được dùng cho chiếc nhẫn đính hôn. Đây là minh họa thích hợp đối với những người sẽ trở thành một phần của vợ tượng trưng của Đấng Ki-tô.—2 Cô 11:2; Khải 21:2, 9.

Dấu: Trong quá khứ, cái dấu được dùng như một chữ ký để chứng minh quyền sở hữu, tính xác thực hoặc sự thỏa thuận. Trong trường hợp của những người được xức dầu, họ được “đóng dấu”, hoặc mang dấu ấn, theo nghĩa bóng bởi thần khí, cho thấy họ thuộc về Đức Chúa Trời (Ê-phê 1:13, 14). Dù vậy, dấu này không được đóng vĩnh viễn cho đến một thời điểm nào đó trước khi người ấy qua đời trong sự trung thành, hoặc một thời điểm nào đó trước khi hoạn nạn lớn bùng nổ.—Ê-phê 4:30; Khải 7:2-4.