THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 4 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 30 tháng 5 đến ngày 26 tháng 6 năm 2016.

Thánh chức của anh chị có giống như sương?

Bằng cách nào công việc rao giảng của anh chị có thể mềm mại, làm tươi mát, và duy trì sự sống?

Những ai thể hiện đức tin nơi Đức Chúa Trời sẽ được ngài chấp nhận

Các tín đồ đạo Đấng Ki-tô học được những bài học nào từ lời tường thuật trong Kinh Thánh về Giép-thê và con gái ông?

Anh chị có đang dùng trí tưởng tượng một cách khôn ngoan không?

Nó có thể gây hại cho anh chị hoặc giúp anh chị trở thành một người tốt hơn.

‘Hãy để sự chịu đựng hoàn tất công việc của nó’

Vấn đề nào được nêu lên khi anh chị đối mặt với một thử thách về sự chịu đựng? Những gương xuất sắc nào về sự chịu đựng có thể giúp anh chị có sức mạnh?

Tại sao chúng ta nên nhóm lại để thờ phượng?

Sự có mặt của anh chị tác động đến chính anh chị, đến những người khác và đến Đức Giê-hô-va. Anh chị nhận ra lý do không?

KINH NGHIỆM

Từ những nữ tu trở thành các chị em thiêng liêng thật

Điều gì đã thôi thúc họ rời tu viện và sau đó từ bỏ đạo Công giáo?

Giữ sự trung lập trong một thế gian chia rẽ

Bốn điều có thể giúp anh chị được chuẩn bị để đối mặt với những thử thách bất ngờ liên quan đến lập trường dựa trên lương tâm của mình.

Độc giả thắc mắc

Sự “bảo đảm” và “dấu” mà mỗi tín đồ được xức dầu nhận được từ Đức Chúa Trời là gì?