THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 3 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 2 đến ngày 29 tháng 5 năm 2016.

Hỡi các bạn trẻ—Các bạn sẵn sàng làm báp-têm chưa?

Ba câu hỏi có thể giúp bạn đưa ra quyết định.

Hỡi các bạn trẻ—Các bạn có thể chuẩn bị ra sao cho việc báp-têm?

Nói sao nếu bạn không chắc là mình đã sẵn sàng? Hoặc nói sao nếu bạn muốn làm báp-têm nhưng cha mẹ bạn cảm thấy rằng bạn nên đợi thêm một thời gian?

Anh chị có thể góp phần củng cố sự hợp nhất bằng cách nào?

Một khải tượng được ghi nơi chương 9 của sách Khải huyền nêu bật tầm quan trọng của sự hợp nhất của chúng ta.

Đức Giê-hô-va hướng dẫn dân ngài đi theo đường sự sống

Bằng cách nào chúng ta có thể cho thấy rằng mình đang tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va?

Anh chị có thể giúp đỡ hội thánh của mình không?

Anh chị có thể biểu lộ tinh thần giáo sĩ ngay tại hội thánh của mình không?

Noi theo tinh thần của các nhà tiên tri

Gương của Ê-xê-chi-ên, Giê-rê-mi và Ô-sê có thể giúp chúng ta khi bị mệt mỏi, nản lòng hoặc khi nhận được một nhiệm vụ không dễ dàng.

Độc giả thắc mắc

Dân Đức Chúa Trời đã bị Ba-by-lôn Lớn giam cầm khi nào? Khi Sa-tan cố gắng cám dỗ Chúa Giê-su, có phải hắn thật sự đem Chúa Giê-su đến đền thờ?