THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 2 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 4 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5 năm 2016.

KINH NGHIỆM

Đức Giê-hô-va giúp tôi thành công trong việc phụng sự ngài

Anh Corwin Robison đã trung thành phụng sự Đức Chúa Trời trong 73 năm, bao gồm hơn sáu thập kỷ tại Bê-tên Hoa Kỳ.

Đức Giê-hô-va đã gọi ông là “bạn ta”

Anh chị muốn là bạn của Đức Giê-hô-va không? Hãy học cách làm thế từ gương của Áp-ra-ham.

Hãy noi gương những người bạn thiết của Đức Giê-hô-va

Làm thế nào Ru-tơ, Ê-xê-chia và Ma-ri xây dựng một tình bạn gắn bó với Đức Chúa Trời?

Tiếp tục vui mừng trong việc phụng sự Đức Giê-hô-va

Hãy suy ngẫm về ba nguyên tắc quan trọng có thể giúp anh chị duy trì niềm vui.

Hãy chứng tỏ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va

Gương của Giô-na-than có thể giúp chúng ta chứng tỏ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va trong bốn tình huống khó khăn.

Học từ những tôi tớ trung thành của Đức Giê-hô-va

Đa-vít, Giô-na-than, Na-than và Hu-sai đã trung thành với Đức Giê-hô-va trước hết như thế nào?

TỪ KHO TÀNG TƯ LIỆU

Chiếc xe phóng thanh được hàng triệu người biết đến

Từ năm 1936 đến năm 1941, “xe phóng thanh Tháp Canh” đã giúp một số ít Nhân Chứng ở Brazil rao giảng thông điệp Nước Trời cho hàng triệu người.