THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 10 năm 2016

Số này có các bài học cho ngày 28-11 đến ngày 25-12-2016.

KINH NGHIỆM

Nỗ lực noi theo những gương tốt

Sự khích lệ từ các tín đồ thành thục có thể giúp người khác đặt những mục tiêu xứng đáng và đạt được. Anh Thomas McLain kể về cách những anh chị khác nêu gương tốt cho anh, cũng như cách anh nỗ lực giúp đỡ người khác.

Đừng quên thể hiện lòng nhân từ với người lạ

Đức Chúa Trời có quan điểm nào về người lạ? Anh chị có thể làm gì để giúp những người nước ngoài cảm thấy thoải mái trong hội thánh của anh chị?

Giữ tình trạng thiêng liêng tốt khi phụng sự trong cánh đồng ngoại ngữ

Việc bảo vệ tình trạng thiêng liêng của mình và của gia đình nên là điều ưu tiên đối với mọi tín đồ đạo Đấng Ki-tô. Dù vậy, nếu đang phụng sự trong cánh đồng ngoại ngữ, anh chị đối mặt với những thử thách riêng

Anh chị có ‘gìn giữ sự khôn ngoan thiết thực’ không?

Sự khôn ngoan thiết thực khác biệt thế nào với tri thức và sự hiểu biết? Việc biết sự khác biệt đó có thể thật sự mang lại lợi ích.

Hãy củng cố đức tin nơi những điều mình hy vọng

Chúng ta có thể được khích lệ từ nhiều gương mẫu xuất sắc về đức tin trong thời xưa và thời nay. Bằng cách nào anh chị có thể giữ cho đức tin của mình mạnh mẽ?

Hãy thể hiện đức tin nơi những lời hứa của Đức Giê-hô-va

Nói chính xác thì đức tin là gì? Quan trọng hơn, anh chị có thể thể hiện đức tin như thế nào?

Bạn có biết?

La Mã đã ban cho giới lãnh đạo Do Thái ở xứ Giu-đa sự tự do nhiều đến mức nào vào thế kỷ thứ nhất? Có thể tin rằng vào thời xưa, một người thật sự gieo cỏ dại vào ruộng của người khác không?