Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

Tên Đức Chúa Trời (những chỗ màu sáng) trong một bản Kinh Thánh chép tay cổ xưa

Kinh Thánh nói gì?

Kinh Thánh nói gì?

Đức Chúa Trời có tên không?

MỘT SỐ NGƯỜI NÓI ngài không có tên, những người khác thì nói tên ngài là Đức Chúa Trời hoặc Chúa, và cũng có người cho rằng ngài có rất nhiều tên gọi khác nhau. Còn bạn thì sao?

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Chỉ một mình Chúa, danh là Đức Giê-hô-va, là Đấng Chí-Cao trên khắp trái đất”.—Thi-thiên 83:18.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Dù có nhiều tước hiệu, Đức Chúa Trời chỉ tự đặt cho mình một tên duy nhất.—Xuất Ê-díp-tô Ký 3:15.

  • Đức Chúa Trời không phải là một đấng huyền bí; ngài muốn chúng ta biết về ngài.—Công vụ 17:27.

  • Biết tên Đức Chúa Trời có thể là bước đầu tiên để có được tình bạn với ngài.—Gia-cơ 4:8.

Phát âm tên của Đức Chúa Trời có phải là điều sai trái không?

BẠN TRẢ LỜI THẾ NÀO?

  • Không

  • Còn tùy

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

“Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi mà làm chơi” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Chúng ta chỉ sai khi dùng tên Đức Chúa Trời một cách bất kính.—Giê-rê-mi 29:9.

CHÚNG TA BIẾT THÊM ĐIỀU GÌ TỪ KINH THÁNH?

  • Chúa Giê-su biết và sử dụng tên Đức Chúa Trời.​—Giăng 17:25, 26.

  • Đức Chúa Trời mời chúng ta xưng ngài bằng tên.​—Thi-thiên 105:1.

  • Kẻ thù của Đức Chúa Trời ra sức làm người ta quên tên ngài.—Giê-rê-mi 23:27.