Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Tôn giáo

Tôn giáo

Tại sao có quá nhiều tôn giáo?

“Các ông theo sát truyền thống của loài người mà lại bỏ điều răn của Đức Chúa Trời”.—Mác 7:8.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Loài người được tạo ra với nhu cầu tâm linh, tức “nhận biết mình cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 5:3). Để thỏa mãn nhu cầu đó, người ta sáng lập ra nhiều tôn giáo nhưng dựa trên quan điểm của loài người thay vì của Đức Chúa Trời.

Chẳng hạn, Kinh Thánh nói về các thành viên trong một giáo phái vào thế kỷ thứ nhất: “Họ có lòng sốt sắng với Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết chính xác; vì họ không hiểu sự công chính theo ý Đức Chúa Trời mà tìm cách trở nên công chính theo ý mình, nên họ không làm theo sự công chính của ngài” (Rô-ma 10:2, 3). Tương tự, hầu hết những tôn giáo ngày nay chỉ dạy “điều răn của loài người”.—Mác 7:7.

 Có cần theo một tôn giáo nào không?

“Hãy quan tâm đến nhau để khuyến giục nhau bày tỏ tình yêu thương và làm việc lành, chớ bỏ việc nhóm lại với nhau”. —Hê-bơ-rơ 10:24, 25.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Hê-bơ-rơ 10:25 dùng cụm từ “chớ bỏ việc nhóm lại với nhau”. Những lời này cho thấy Đức Chúa Trời muốn con người nhóm lại một cách có tổ chức để thờ phượng ngài. Nhưng có phải mỗi người với cách hiểu khác nhau về Đức Chúa Trời và những điều ngài đòi hỏi không? Không. Kinh Thánh nói rằng những người thờ phượng theo cách được Đức Chúa Trời chấp nhận nên “hợp nhất trong lời nói”, “nhất trí với nhau và có cùng lối suy nghĩ” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Họ nhóm lại cách có tổ chức trong các hội thánh và “yêu thương cả đoàn thể anh em” trên khắp thế giới (1 Phi-e-rơ 2:17; 1 Cô-rinh-tô 11:16). Sự thờ phượng hợp nhất và có tổ chức như thế là điều cần thiết để làm hài lòng Đức Chúa Trời.

Làm sao để nhận ra tôn giáo thật?

“Bởi điều này mà mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đồ tôi: Đó là có tình yêu thương giữa anh em”.Giăng 13:35.

ĐIỀU KINH THÁNH NÓI:

Để giúp chúng ta nhận ra những người theo tôn giáo thật, Kinh Thánh cho biết: “Nhờ trái của họ mà anh em sẽ nhận biết họ. Có khi nào người ta hái nho hay trái vả nơi cây có gai không?” (Ma-thi-ơ 7:16). Bạn không cần phải là một nhà thực vật học để phân biệt cây vả và cây gai; tương tự, bạn không cần phải là một chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo để biết đâu là tôn giáo thật, đâu là sai lầm. Vậy, tôn giáo thật được nhận biết qua một số đặc điểm nào?

  • Tôn giáo thật dạy sự thật dựa trên Lời Đức Chúa Trời, tức Kinh Thánh (Giăng 4:24; 17:17). Không dựa vào các triết lý của con người.

  • Tôn giáo thật giúp người ta biết về Đức Chúa Trời, bao gồm danh của ngài là Giê-hô-va.—Giăng 17:3, 6.

  • Tôn giáo thật hướng sự chú ý của người khác vào Nước Đức Chúa Trời, xem Nước này, chứ không phải các chính phủ của con người, là hy vọng duy nhất cho nhân loại.—Ma-thi-ơ 10:7; 24:14.

  • Tôn giáo thật đẩy mạnh tình yêu thương bất vị kỷ (Giăng 13:35). Tôn giáo thật dạy con người tôn trọng mọi chủng tộc, và dùng thời gian cũng như của cải để giúp người khác, đồng thời không tham gia chiến tranh.—Mi-chê 4:1-4.

  • Tôn giáo thật được biểu hiện qua lối sống, không chỉ qua nghi lễ. Thành viên của tôn giáo thật thực hành những gì họ chia sẻ cho người khác.—Rô-ma 2:21; 1 Giăng 3:18.

Nhân Chứng Giê-hô-va, nhà xuất bản tạp chí này, nỗ lực tôn vinh Đức Chúa Trời qua lời nói và việc làm. Chúng tôi chân thành mời bạn tham dự nhóm họp tại Phòng Nước Trời và tận mắt chứng kiến điều đó.