TỈNH THỨC! Tháng 1 năm 2013 | Dạy con sống tử tế trong một thế giới ích kỷ

Làm sao cha mẹ có thể tránh ba cái bẫy thông thường.

Quan sát thế giới

Biết về những sự kiện thú vị gần đây trên thế giới.

XÂY ĐẮP TỔ ẤM

Cách trò chuyện với con ở tuổi mới lớn

Bạn có thấy nản khi nói chuyện với con tuổi mới lớn không? Những yếu tố nào khiến việc đó thành thách thức?

PHỎNG VẤN

Một nhà hóa sinh giải thích về niềm tin

Tìm hiểu những dữ kiện khoa học mà chị đã xem xét và lý do chị tin nơi Lời Chúa.

BÀI TRANG BÌA

Dạy con sống tử tế trong một thế giới ích kỷ

Hãy xem ba khía cạnh mà bạn có thể giúp con tránh nảy sinh thái độ ích kỷ.

ĐẤT NƯỚC VÀ CON NGƯỜI

Ðến thăm Cameroon

Tìm hiểu về phong tục và người dân tại đất nước châu Phi này.

QUAN ĐIỂM KINH THÁNH

Ðịa đàng

Ở trên trời hay một nơi có thật trên đất? Ai được sống ở đó?

MỘT SỰ THIẾT KẾ?

Hệ thống định vị của choắt mỏ thẳng đuôi vằn

Tìm hiểu về hành trình dài 8 ngày của loài chim di trú đáng kinh ngạc này.

Các phần đáng chú ý khác

Làm sao tôi đối phó với sự quấy rối tình dục?

Tìm hiểu sự quấy rối tình dục là gì và nên làm gì nếu bạn là nạn nhân của nó.

Sa-lô-môn hành động khôn ngoan

Tìm chi tiết thiếu trong hình, nối lại các điểm và tô màu.