Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 25

Tại sao và làm thế nào Nhân Chứng xây dựng Phòng Nước Trời?

Tại sao và làm thế nào Nhân Chứng xây dựng Phòng Nước Trời?

Bolivia

Nigeria, trước và sau

Tahiti

Phù hợp với tên gọi, Phòng Nước Trời là nơi diễn ra các buổi thảo luận Kinh Thánh tập trung vào Nước Đức Chúa Trời, là chủ đề chính mà Chúa Giê-su rao truyền.—Lu-ca 8:1.

Phòng Nước Trời là trung tâm của sự thờ phượng thật trong cộng đồng. Đây là nơi tổ chức các hoạt động rao truyền tin mừng về Nước Trời trong khu vực (Ma-thi-ơ 24:14). Tuy các Phòng Nước Trời có kích thước và thiết kế khác nhau nhưng luôn giản dị và thường được dùng cho nhiều hội thánh. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã xây hàng chục ngàn Phòng Nước Trời mới (trung bình năm Phòng Nước Trời một ngày) vì số hội thánh ngày càng gia tăng. Làm sao công việc này có thể được thực hiện?​—Ma-thi-ơ 19:26.

Phòng Nước Trời được xây dựng với sự hỗ trợ của quỹ dành cho việc xây cất. Số tiền đóng góp được chuyển tới chi nhánh, rồi các hội thánh có thể dùng để xây dựng hoặc tân trang Phòng Nước Trời.

Phòng Nước Trời được xây dựng nhờ những người tình nguyện có gốc gác, nghề nghiệp và hoàn cảnh khác nhau. Trong nhiều nước, chúng tôi thành lập các Nhóm xây Phòng Nước Trời. Nhóm này gồm thành viên và tình nguyện viên xây Phòng Nước Trời. Họ chuyển từ hội thánh này đến hội thánh khác, thậm chí những vùng xa xôi trong nước ấy, để giúp hội thánh địa phương xây Phòng Nước Trời. Ở những nước khác, các Nhân Chứng hội đủ điều kiện được giao nhiệm vụ giám sát việc xây dựng và tân trang các Phòng Nước Trời trong vùng được chỉ định. Dù có các anh chị chuyên môn của vùng luôn sẵn sàng đến giúp, nhưng công trình được hoàn thành phần lớn nhờ vào công sức của các anh chị tình nguyện trong hội thánh địa phương. Nhờ thần khí của Đức Giê-hô-va và sự nỗ lực hết lòng của dân ngài, công việc xây dựng Phòng Nước Trời được thực hiện thành công.—Thi thiên 127:1; Cô-lô-se 3:23.

  • Tại sao những nơi thờ phượng của Nhân Chứng được gọi là Phòng Nước Trời?

  • Làm thế nào Nhân Chứng có thể xây dựng các Phòng Nước Trời trên khắp thế giới?