Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 1

Nhân Chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?

Nhân Chứng Giê-hô-va là những người như thế nào?

Đan Mạch

Đài Loan

Venezuela

Ấn Độ

Bạn biết bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va? Có thể một số người trong chúng tôi là hàng xóm, đồng nghiệp hoặc bạn học của bạn. Hoặc có thể chúng tôi từng nói chuyện với bạn về Kinh Thánh. Nhưng chúng tôi thật sự là ai? Tại sao chúng tôi công khai chia sẻ niềm tin của mình?

Chúng tôi là những con người bình thường. Chúng tôi có gốc gác và hoàn cảnh khác nhau. Một số người trước đây theo tôn giáo khác và có những người từng không tin Đức Chúa Trời hiện hữu. Tuy nhiên, trước khi trở thành Nhân Chứng, tất cả chúng tôi đều dành thời gian xem xét kỹ những điều Kinh Thánh dạy (Công vụ 17:11). Chúng tôi đồng ý với những gì mình học được, và sau đó quyết định thờ phượng Giê-hô-va Đức Chúa Trời.

Chúng tôi nhận được lợi ích nhờ học Kinh Thánh. Giống như bao người khác, chúng tôi phải đối phó với các vấn đề và những yếu kém của bản thân. Nhưng khi cố gắng áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong cuộc sống hằng ngày, chúng tôi nghiệm thấy đời sống được cải thiện rõ rệt (Thi thiên 128:1, 2). Đó là một trong các lý do chúng tôi chia sẻ với người khác những điều hữu ích mà mình học được từ Kinh Thánh.

Chúng tôi sống theo các tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Những tiêu chuẩn trong Kinh Thánh giúp chúng tôi hạnh phúc và tôn trọng người khác, đồng thời trau dồi những đức tính như lương thiện và tử tế. Các nguyên tắc Kinh Thánh giúp chúng tôi trở thành những người tốt và hữu ích cho xã hội, đồng thời giúp gia đình chúng tôi sống đạo đức và hợp nhất. Nhờ tin chắc rằng “Đức Chúa Trời không hề thiên vị” nên đoàn thể anh em chúng tôi thật sự mang tính quốc tế, cùng thờ phượng Đức Chúa Trời dù khác chủng tộc hay quốc gia. Dù là những con người bình thường, chúng tôi hợp thành một dân đặc biệt.—Công vụ 4:13; 10:34, 35.

  • Nhân Chứng Giê-hô-va giống như bao người khác ở điểm nào?

  • Các Nhân Chứng đã nhận được lợi ích nào từ những tiêu chuẩn trong Kinh Thánh?