Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 18

Chúng tôi giúp đỡ những anh em gặp hoạn nạn bằng cách nào?

Chúng tôi giúp đỡ những anh em gặp hoạn nạn bằng cách nào?

Cộng hòa Dominica

Nhật Bản

Haiti

Khi thảm họa ập đến, Nhân Chứng Giê-hô-va lập tức bắt tay vào việc giúp đỡ các anh em gặp nạn. Những nỗ lực ấy thể hiện tình yêu thương chân thành với anh em đồng đạo (Giăng 13:34, 35; 1 Giăng 3:17, 18). Chúng tôi giúp đỡ bằng cách nào?

Chúng tôi đóng góp tiền. Khi một nạn đói lớn xảy ra ở xứ Giu-đê, các tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu ở An-ti-ốt đã gửi tiền để trợ giúp anh em cùng đức tin (Công vụ 11:27-30). Tương tự, khi biết Nhân Chứng ở nơi nào trên thế giới đang gặp khó khăn, chúng tôi tình nguyện đóng góp qua hội thánh địa phương để hỗ trợ họ về mặt vật chất.​—2 Cô-rinh-tô 8:13-15.

Chúng tôi giúp đỡ bằng hành động thực tế. Các trưởng lão tại vùng có thảm họa tìm kiếm mỗi thành viên trong hội thánh để biết chắc mọi người được an toàn. Ủy ban cứu trợ có thể điều phối việc cung cấp nơi tạm trú, chăm sóc về y tế, tiếp tế thực phẩm, nước uống, quần áo cho các anh em. Nhiều Nhân Chứng có chuyên môn hợp với nhu cầu đã tình nguyện trang trải mọi chi phí để đến đó tham gia cứu trợ, sửa chữa nhà và Phòng Nước Trời bị hư hại. Nhờ có một tổ chức hợp nhất và những kinh nghiệm được tích lũy khi làm việc chung với nhau, chúng tôi ứng phó nhanh chóng và hữu hiệu trong lúc cần. Khi giúp đỡ “anh em đồng đức tin”, chúng tôi cũng giúp những người khác nếu có thể, dù họ thuộc tôn giáo nào đi nữa.—Ga-la-ti 6:10.

Chúng tôi an ủi người gặp nạn bằng Kinh Thánh và nâng đỡ tinh thần họ. Các nạn nhân của thảm họa rất cần sự an ủi. Những lúc ấy, chúng tôi có được sức lực nhờ Đức Giê-hô-va, là “Đức Chúa Trời ban mọi sự an ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3, 4). Chúng tôi vui lòng chia sẻ lời hứa trong Kinh Thánh với những người đang tuyệt vọng, giúp họ biết rằng không lâu nữa, Nước Đức Chúa Trời sẽ chấm dứt mọi thảm kịch gây đau đớn và buồn khổ cho nhân loại.—Khải huyền 21:4.

  • Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va có thể nhanh chóng trợ giúp anh em khi có thảm họa?

  • Nhân Chứng chia sẻ sự an ủi nào từ Kinh Thánh với những người sống sót?