Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 15

Các trưởng lão phục vụ hội thánh như thế nào?

Các trưởng lão phục vụ hội thánh như thế nào?

Phần Lan

Giảng dạy

Thăm chiên

Làm chứng

Tổ chức của chúng tôi không có hàng giáo phẩm được trả lương. Nhưng giống như hội thánh tín đồ đạo Đấng Ki-tô thời ban đầu, những anh hội đủ điều kiện được bổ nhiệm làm giám thị “để chăn dắt hội thánh của Đức Chúa Trời” (Công vụ 20:28). Các trưởng lão này là những người có mối quan hệ mật thiết với Đức Giê-hô-va. Họ dẫn đầu và chăn dắt hội thánh, “không phải vì bị ép buộc, nhưng sẵn lòng mà làm trước mặt Đức Chúa Trời; không phải vì ham mê lợi bất chính, nhưng sốt sắng mà làm” (1 Phi-e-rơ 5:1-3). Họ làm những công việc gì để mang lại lợi ích cho hội thánh?

Họ chăm sóc và che chở chúng tôi. Các trưởng lão cung cấp những hướng dẫn đến từ Kinh Thánh và giúp hội thánh duy trì mối quan hệ gần gũi với Đức Giê-hô-va. Vì ý thức rằng chính ngài tin tưởng và giao cho mình trọng trách ấy, họ không cai trị mà trái lại góp phần mang đến niềm vui và sự bình an cho chúng tôi (2 Cô-rinh-tô 1:24). Như một người chăn chiên chăm sóc chu đáo từng con trong bầy, các trưởng lão cố gắng hiểu rõ mỗi chiên, tức từng thành viên trong hội thánh.—Châm ngôn 27:23.

Họ dạy chúng tôi cách làm theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hằng tuần, các trưởng lão hướng dẫn những buổi họp ở hội thánh để củng cố đức tin của chúng tôi (Công vụ 15:32). Các anh cũng sốt sắng dẫn đầu hoạt động rao truyền tin mừng, cùng tham gia và huấn luyện chúng tôi trong mọi khía cạnh của công việc ấy.

Họ khích lệ mỗi cá nhân chúng tôi. Để giúp mỗi thành viên trong hội thánh củng cố mối quan hệ với Đức Giê-hô-va, các trưởng lão thường đến thăm chúng tôi tại nhà hoặc trò chuyện với chúng tôi tại Phòng Nước Trời. Họ giúp và an ủi chúng tôi qua Kinh Thánh.—Gia-cơ 5:14, 15.

Ngoài công việc ở hội thánh, hầu hết các trưởng lão đều đi làm để kiếm sống, đồng thời chăm sóc và dành thời gian cho gia đình. Những anh làm việc khó nhọc như thế xứng đáng được kính trọng.—1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:12, 13.

  • Các trưởng lão có vai trò nào trong hội thánh?

  • Các trưởng lão tỏ lòng quan tâm đến từng cá nhân qua những cách nào?