Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 23

Ấn phẩm của Nhân Chứng được biên soạn và dịch như thế nào?

Ấn phẩm của Nhân Chứng được biên soạn và dịch như thế nào?

Ban biên tập, Hoa Kỳ

Hàn Quốc

Armenia

Burundi

Sri Lanka

Để rao truyền tin mừng cho “mọi nước, mọi chi phái, mọi thứ tiếng cùng mọi dân”, chúng tôi phát hành ấn phẩm trong hơn 750 ngôn ngữ (Khải huyền 14:6). Làm sao chúng tôi thi hành được nhiệm vụ lớn lao này? Đó là nhờ sự trợ giúp của đội ngũ biên tập quốc tế và nhóm dịch thuật tận tụy. Họ đều là Nhân Chứng Giê-hô-va.

Tài liệu ban đầu được biên soạn trong tiếng Anh. Hội đồng Lãnh đạo giám sát hoạt động của Ban biên tập ở trụ sở trung ương. Ban này phân công nhiệm vụ cho những biên tập viên làm việc tại trụ sở trung ương và một số chi nhánh. Nhờ có những biên tập viên từ nhiều nơi nên ấn phẩm của chúng tôi phong phú về đề tài, phù hợp với người thuộc mọi nền văn hóa, và vì thế thu hút độc giả khắp thế giới.

Tài liệu được chuyển cho các dịch thuật viên. Sau bước biên soạn và phê duyệt, tài liệu được chuyển qua hệ thống điện tử cho các nhóm dịch thuật trên khắp thế giới để dịch, kiểm tra và điều chỉnh bản dịch. Họ cố gắng chọn “chính xác những lời chân thật” để truyền tải đầy đủ nghĩa của bản tiếng Anh sang ngôn ngữ địa phương.—Truyền đạo 12:10.

Máy vi tính giúp đẩy nhanh công việc. Máy vi tính không thể thay thế biên tập viên và dịch thuật viên. Tuy nhiên, việc biên tập và dịch thuật có thể được tiến hành nhanh hơn nhờ các từ điển, công cụ về ngôn ngữ và tài liệu nghiên cứu trong máy vi tính. Nhân Chứng Giê-hô-va đã thiết kế một hệ thống điện tử gọi là MEPS. Hệ thống này có thể nhập ký tự trong hàng trăm ngôn ngữ, ghép phần chữ với các hình minh họa tương ứng và dàn trang để chuẩn bị in ấn.

Tại sao chúng tôi cố gắng thực hiện những công việc trên, thậm chí trong những ngôn ngữ chỉ có vài ngàn người sử dụng? Vì ý muốn của Đức Giê-hô-va là “mọi loại người được cứu và hiểu biết chính xác về chân lý”.—1 Ti-mô-thê 2:3, 4.

  • Việc biên soạn và dịch các ấn phẩm được tiến hành như thế nào?

  • Tại sao Nhân Chứng dịch ấn phẩm ra rất nhiều ngôn ngữ?