Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 21

Bê-tên là gì?

Bê-tên là gì?

Ban nghệ thuật, Hoa Kỳ

Đức

Kenya

Colombia

Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ Bê-tên có nghĩa là “nhà của Đức Chúa Trời” (Sáng thế 28:17, 19, chú thích). Đó là một tên rất thích hợp cho những nơi mà Nhân Chứng Giê-hô-va thiết lập trên thế giới để hướng dẫn và hỗ trợ công việc rao giảng. Từ trụ sở trung ương ở bang New York, Hoa Kỳ, Hội đồng Lãnh đạo giám sát hoạt động của các chi nhánh trong nhiều nước. Nhóm người phục vụ ở các nơi này được biết đến là gia đình Bê-tên. Như một gia đình hòa thuận, họ sống, làm việc, dùng bữa và học Kinh Thánh cùng nhau.—Thi thiên 133:1.

Là nơi đặc biệt có các thành viên phục vụ với tinh thần hy sinh. Tại Bê-tên có các anh chị hết lòng tình nguyện làm theo ý muốn Đức Chúa Trời và phụng sự trọn thời gian vì quyền lợi Nước Trời (Ma-thi-ơ 6:33). Họ không nhận lương nhưng được cung cấp chỗ ở, thực phẩm và một khoản trợ cấp để giúp trang trải các chi phí cá nhân. Mỗi thành viên Bê-tên được giao một công việc, chẳng hạn như làm việc trong văn phòng, nhà bếp hoặc phòng ăn. Một số người làm việc ở nhà in, xưởng đóng sách, phòng giặt ủi hoặc dọn dẹp, bảo trì hay làm những việc khác.

Là nơi bận rộn trong việc ủng hộ sứ mệnh rao truyền về Nước Trời. Mục tiêu chính của các Bê-tên là mang chân lý của Kinh Thánh đến với càng nhiều người càng tốt. Sách mỏng này là một ví dụ. Sách được viết dưới sự giám sát của Hội đồng Lãnh đạo, được gửi đến hàng trăm nhóm dịch thuật trên khắp thế giới qua hệ thống điện tử, rồi được in bằng máy in tốc độ cao ở một số nhà in của Bê-tên và chuyển đến hơn 118.000 hội thánh. Sự hỗ trợ của các gia đình Bê-tên trong mỗi bước ấy là rất quan trọng để thực hiện nhiệm vụ cấp bách nhất, đó là rao truyền tin mừng về Nước Trời.—Mác 13:10.

  • Ai là thành viên Bê-tên, và họ được cung cấp những gì?

  • Hoạt động ở các Bê-tên ủng hộ công việc cấp bách nào?