Skip to content

Skip to table of contents

Nhân Chứng Giê-hô-va

Chọn ngôn ngữ Việt

 BÀI 4

Vì sao Nhân Chứng phát hành Bản dịch Thế Giới Mới?

Vì sao Nhân Chứng phát hành Bản dịch Thế Giới Mới?

Congo (Kinshasa)

Rwanda

Một mảnh của bản Symmachus có danh Giê-hô-va nơi Thi thiên 69:31, thế kỷ thứ ba hoặc thứ tư công nguyên

Trong nhiều thập niên, Nhân Chứng Giê-hô-va đã sử dụng, in và phân phát nhiều bản Kinh Thánh khác nhau. Nhưng sau đó, chúng tôi thấy cần phải có một bản dịch mới giúp mọi người “hiểu biết chính xác về chân lý”, vì đây là ý muốn của Đức Chúa Trời (1 Ti-mô-thê 2:3, 4). Vì vậy bắt đầu từ năm 1950, chúng tôi cho ra mắt từng phần của bản dịch Kinh Thánh trong ngôn ngữ hiện đại, đó là Bản dịch Thế Giới Mới. Bản Kinh Thánh này đã được dịch ra hơn 130 ngôn ngữ một cách chính xác và trung thực.

Cần một bản dịch dễ hiểu. Ngôn ngữ thay đổi theo thời gian và nhiều bản dịch có từ cổ hoặc tối nghĩa khiến người đọc khó hiểu. Hơn nữa, người ta đã phát hiện nhiều bản Kinh Thánh chép tay cổ có niên đại gần hơn với bản gốc và chính xác hơn. Những bản này giúp hiểu rõ hơn về các từ Hê-bơ-rơ, A-ram và Hy Lạp của Kinh Thánh.

Cần một bản dịch theo sát lời Đức Chúa Trời. Thay vì thay đổi lời được Đức Chúa Trời hướng dẫn ghi lại, những người dịch Kinh Thánh nên theo sát bản gốc. Tuy nhiên, hầu hết các bản dịch Kinh Thánh không dùng danh của Đức Chúa Trời là Giê-hô-va.

Cần một bản dịch tôn vinh Tác Giả Kinh Thánh (2 Sa-mu-ên 23:2). Trong Bản dịch Thế Giới Mới, danh của Đức Giê-hô-va xuất hiện khoảng 7.000 lần nhờ được khôi phục vào đúng vị trí trong các bản Kinh Thánh chép tay cổ nhất như ví dụ ở hình bên dưới (Thi thiên 83:18). Sau nhiều năm siêng năng nghiên cứu, chúng tôi đã có một bản dịch Kinh Thánh dễ đọc và truyền tải rõ ràng ý tưởng của Đức Chúa Trời. Dù bạn có Bản dịch Thế Giới Mới trong ngôn ngữ của mình hay không, chúng tôi khuyến khích bạn tập thói quen đọc Kinh Thánh mỗi ngày.—Giô-suê 1:8; Thi thiên 1:2, 3.

  • Tại sao Nhân Chứng thấy cần phải có một bản dịch Kinh Thánh mới?

  • Những người muốn hiểu ý muốn của Đức Chúa Trời nên tập thói quen hữu ích nào?