Hãy trở về với Đức Giê-hô-va

Đức Giê-hô-va tìm kiếm những con chiên lạc của ngài, và ngài mời gọi anh chị hãy trở về với ngài.

Thư từ Hội đồng Lãnh đạo

Lá thư này đến từ Hội đồng Lãnh đạo là lời kêu gọi những tôi tớ của Đức Chúa Trời đã đi lạc khỏi bầy.

PHẦN 1

“Ta sẽ tìm con nào đã mất”

Đức Chúa Trời có xem một con chiên lạc như là trường hợp vô vọng không?

PHẦN 2

Sự lo lắng—“Bị ép đủ cách”

Nếu anh chị cảm thấy khó chịu vì không thể phụng sự Đức Giê-hô-va như trước kia, có một điều đơn giản có thể giúp anh chị để nhận được lợi ích từ sức mạnh của ngài.

PHẦN 3

Sự tổn thương—Khi chúng ta có “lý do để phàn nàn”

Ba nguyên tắc Kinh Thánh có thể giúp anh chị đương đầu khi anh chị cảm thấy bị một anh em đồng đạo phạm lỗi với mình.

PHẦN 4

Mặc cảm tội lỗi—‘Xin hãy làm tôi được thanh-khiết về tội-lỗi tôi’

Bằng cách nào anh chị có thể cảm nghiệm được sự khuây khỏa nhờ có lương tâm trong sạch?

PHẦN 5

Hãy trở về với “đấng chăn dắt và bảo vệ sự sống anh em”

Nếu tôi muốn trở về với Đức Giê-hô-va, tôi nên bắt đầu từ đâu? Hội thánh sẽ đón nhận tôi như thế nào?

Kết luận

Anh chị có bao giờ hồi tưởng lại những dịp vui vẻ khi cùng kết hợp với dân của Đức Giê-hô-va không?